Том 5, № 2 (2019)

DOI: https://doi.org/10.33989/2414-9810.2019.5.2

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

ХРОНІЧНА ДІЯ НИЗЬКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ДЕЯКИХ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ LYMNAEA STAGNALIS PDF
G. Kyrychuk, L. Muzyka 9-14
АДВЕНТИВНИЙ ВИД КОТУШКОВИХ (MOLLUSCA, GASTROPODA, PLANORBIDAE, PLANORBULINAE) У ПОВЕРХНЕВИХ ВОДАХ УКРАЇНИ PDF
A. Stadnychenko 15-18
СИМБІОТИЧНЕ УГРУПОВАННЯ МОЛЮСКІВ DREISSENA BUGENSIS (ANDRUSOV, 1897) У ВОДНИХ ОБ’ЄКТАХ УКРАЇНИ PDF
V. Yuryshynets 19-23
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВНЕСЕННЯ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ ПЕРЛІВНИЦІ UNIO CRASSUS (MOLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE) PDF
L. Shevchuk (Yanovych), L. Vasilieva, M. Taradainyk (Pampura), S. Mezhzheryn 24-31
ГЕОГРАФІЧНЕ ПОШИРЕННЯ І ЧИСЕЛЬНІСТЬ КАЛЮЖНИЦІ В УКРАЇНІ PDF
T. Andriychuk, A. Vyskushenko, D. Vyskushenko, Yu. Tarasova 32-35
СИМБІОНТИ МОЛЮСКІВ РОДІВ LYMNAEA ТА THEODOXUS ВОДОЙМИЩ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ PDF
L. Astakhova, Y. Tarasova, T. Andriychuk 36-38
ВПЛИВ ТРЕМАТОДНОЇ ІНВАЗІЇ НА ОСОБЛИВОСТІ ТРОФІКИ СТАВКОВИКА ВИДОВЖЕНОГО PDF
O. Vasylenko, V. Kostyuk, I. Pershko 39-43
ПОШИРЕННЯ ТА СТАН ПОПУЛЯЦІЇ ІСПАНСЬКОГО СЛИЗНЯКА М. ЖИТОМИРА PDF
O. Harbar, M. Danyliuk, D. Harbar, N. Demchuk 44-48
ПРОТОЧНІСТЬ ВОДОЙМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗАРАЖЕНІСТЬ МОЛЮСКІВ ВОДОТОКІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ PDF
O. Zhytova 49-54
SPECIES COMPOSITION OF SHELL MOLLUSKS OF THE BREST FORTRESS (BELARUS) PDF (English)
K. Zemoglyadchuk 55-60
КОНХІОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ SINANODONTA WOODIANA (BIVALVIA, UNIONIDAE) PDF
T. Yermoshyna, O. Pavliuchenko, R. Melnychenko 61-69
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ І СЕЗОННА ДИНАМІКА ГАМЕТОГЕНЕЗУ У ПОПУЛЯЦІЯХ ESPERIANA ESPERI (GASTROPODA, PECTINIBRANCHIA, MELANOPSIDAE) УКРАЇНИ PDF
N. Makarova 70-74
СИСТЕМАТИКА РОДІВ OCTOLASION ÖRLEY, 1885 ТА OCTODRILUS OMODEO, 1956 PDF
I. Onyshchuk, I. Kotsiuba 75-82
ОЦІНКА ВПЛИВУ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ХАРЧОВУ ПОВЕДІНКУ МОЛЮСКІВ (GASTROPODA) PDF
T. Pinkina, A. Pinkin 83-90
ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ 
МАЛИХ ВОДОЙМ м. КИЄВА ЗА ПОКАЗНИКАМИ НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У МОЛЮСКАХ Lymnaea stagnalis L., 1758 PDF
R. Potapenko, D. Lukashov 91-95
СТАТЕВА СТРУКТУРА ТА СТРОКИ РОЗМНОЖЕННЯ DREISSENA POLYMORPHA PALLAS, 1769 (MOLLUSCA: BIVALVIA: DREISSENIDAE) В ЖИТОМИРСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ PDF
R. Prysiazhniuk, L. Shevchuk, G. Shcherbina 96-101
РОЛЬ МАЛОЩЕТИНКОВОГО КІЛЬЧАСТОГО ЧЕРВА CHAETOGASTER LІMNAEІ У ЗНИЖЕННІ ПАРАМФІСТОМАТИДОЗНОЇ ІНВАЗІЇ У МОЛЮСКІВ ПІДРОДИНИ PLANORBINAE PDF
O. Uvayeva, Ya. Kuznyetsova, O. Shimkovich 102-107
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ПРОДУКУВАННЯ КОКОНІВ ДОЩОВИМИ ЧЕРВАМИ РОДУ APORRECTODEA В ШТУЧНИХ УМОВАХ PDF
Yu. Chayka, R. Vlasenko 108-112
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ, ПОШИРЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЇ PHYSA SKINNERI TAYLOR, 1954 В УКРАЇНІ PDF
A. Garlinska, O. Alpatova, S. Shevchuk 113-117
ГЕТЕРОТРОФНІ ДЖГУТИКОВІ РІЧКИ УЖ, ЇХ СЕЗОННА ДИНАМІКА, ТАКСОНОМІЧНА ТА ТРОФІЧНА СТРУКТУРИ PDF
S. Shevchuk, A. Garlinska, O. Alpatova 118-123