КОНХІОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ SINANODONTA WOODIANA (BIVALVIA, UNIONIDAE)

Автор(и)

  • T. Yermoshyna
  • O. Pavliuchenko
  • R. Melnychenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2414-9810.2019.5.2.194433

Ключові слова:

малакологічна колекція, Sinanodonta woodiana, інвазійний вид, конхіологічна мінливість

Анотація

Досліджено конхіологічні ознаки Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) з фондових матеріалів малакологічної колекції музею природи Житомирського державного університету імені Івана Франка, що зібрані з басейнів Дунаю (р. Репіда, оз. Кугурлуй, канал Дунай-Сасик) та Дніпра (р. П’ятигірка). Описано морфологічну мінливість черепашок китайської беззубки, виокремлено чотири морфотипи за її формою (округла, еліптична, неправильно-ромбічна і яйцеподібна). Відзначено морфологічну подібність молодих тварин та зростання відмінностей черепашок молюсків з віком. Забарвлення периостракуму досліджених екземплярів варіює від світлих тонів (ясно-жовтий колір з зеленими променями; яскраво-зелений або тьмяно-оливковий) до темних (оливково-бурий колір, інколи з ділянками жовтого або сірого кольору; бурий). Деякі екземпляри китайської беззубки мають рожеві або руді смуги вздовж ліній приросту. Запропоновано діагностичні ознаки для розмежування синанодонти і видів роду Anodonta місцевої малакофауни.

Наведено основні проміри черепашок S. woodiana з п’яти місць збору. У досліджених екземплярів максимальна довжина черепашки (L) становить 178 мм, висота (H) – 112, опуклість (W) – 68,6 мм. Встановлено, що збільшення основних лінійних параметрів черепашки S. woodiana у процесі росту молюсків відбувається нерівномірно, що призводить до зміни форми черепашки. Так, за генеральною сукупністю даних індекс H/L має негативну кореляцію з віком, а індекс W/H– позитивну. Найстабільнішим індексом у просторовому і віковому аспектах є відношення опуклості черепашки до її довжини (W/L). Порівняння мінливості форм черепашок S. woodiana з різних місць збору свідчить про відсутність просторової внутрішньовидової диференціації за конхіологічними ознаками. Причиною морфологічної подібності молюсків з віддалених один від одного географічних пунктів може бути інтенсивне опанування видом-вселенцем нових територій. Про прогресуюче освоєння нових водойм, потенційний приріст і активне відтворення інвазійних популяцій S. woodiana свідчить домінування в малакологічних зборах молодих особин (0–3 років) та відсутність молюсків старше 7 років.

Посилання

Afanasjev, S. A., Zdanowski, B., & Kraszewski, A. (2001). Growth and population structure of the mussel Anodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia, Unionidae) in the heated Konin lake system. Archives of Polish Fisheries, 9(1), 123-134.

Glöer, P., Meier-Brook, C. (1998). Süßwassermollusken. Ein Bestimmungsschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland. Hamburg: DJN.

Guarneri, I., Popa, O. P., Gola, L., Kamburska, L., Lauceri, R., Lopes-Lima, M., Popa, L. O., & Riccardi, N. (2014). A morphometric and genetic comparison of Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) populations: does shape really matter? Aquat Invasions, 9(2), 183-194. doi: http://dx.doi.org/10.3391/ai.2014.9.2.07.

Hural, R. I. (2011). Konkhiometrychna minlyvist Batavusiana crassa (Bivalvia, Unionidae) u fondakh Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu [Conchiometrical variability of Batavusiana crassa (Bivalvia, Unionidae) in the funds of State Natural Historical Museum]. Naukovi zapysky Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu [Proceedings of the State Natural History Museum], 27, 25-36

[in Ukrainian].

Khlus, L. M., & Khlus, K. M. (2015). Analiz minlyvosti formy cherepashky Unio pictorum L. [Analysis of the variability of the shell of Unio pictorum L.]. Scientific Issue Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series Biology, 3-4(64), 689-692 [in Ukrainian].

Melnychenko, R. K., Yermoshyna, T. V., & Vasilieva, L. A. (2019). Malakolohichna kolektsiia Mu- zeiu pryrody Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka [The Malacological collection of the Nature Museum of Zhytomyr Ivan Franko State University]. In I. Zahorodniuk (Ed.), Pryrodnycha muzeolohiia. Pryrodnychi muzei v Ukraini: stanovlennia ta perspektyvy rozvytku [Natural museology. Natural History Museums in Ukraine: Formation and Prospects for Development] : Proceeding of the International Scientific Conference (Kyiv, 7-8 October, 2019) (pp.197-198). Kyiv [in Ukrainian].

Pavlyuchenko, O. V., Mel’nichenko, R. K., & Garbar, A. V. (2007). Morfologiya rakoviny, rasprostranenie i nekotorye osobennosti ekologii molyuska Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) v vodoemakh del’ty Dunaya [Shell Morphology, Distribution and Some Peculiarities of Ecology of Sinanodonta woodiana (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) in the Reservoirs of Danube Delta]. Vestnik Zoologii, 41(3), 241-250 [in Russian].

Shea, C. P., Peterson, J. T., Wisniewski, J. M., & Johnson, N. A. (2011). Misidentification of freshwater mussel species (Bivalvia: Unionidae): contributing factors, management implications, and potential solutions. Journal of the North American Benthological Society, 30, 446-458. doi: 10.1899/10-073.1

Yanovich, L. N., & Pampura, M. M. (2012). Novaya nakhodka Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) v baseine Dunaya Ukrainy (morfobiologicheskaya kharakteristika) [New find of Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) in the pool of Danube of Ukraine]. Scientific Bulletin of the Uzhhorod University. Series Biology, 32, 145-149 [in Russian].

Yermoshyna, T., & Pavliuchenko, O. (2018). Introduktsiia Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) u baseini richky Hnylop’iat (Zhytomyrska oblast, Pivnichna Ukraina) [Introduction of Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) in the Hnylop’yat river basin (Zhytomyr oblast, Northern Ukraine)]. Visnyk of Lviv University. Biological Series, 79, 132-140 [in Ukrainian]. DOI: 10.30970/vlubs.2018.79.14

Yurishinets, V. I., & Kornyushin, A. V. (2001). Novyi dlya fauny Ukrainy vid dvustvorchatykh mollyuskov Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae), ego diagnostika i vozmozhnye puti introduktsii [The new species in the fauna of Ukraine Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae), its diagnostics and possible ways of introduction]. Vestnik Zoologii, 35(1), 79-84 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20

Номер

Розділ

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН