МОХОПОДІБНІ БОТАНІЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ «ТЕПЛА ЯМА» У ВУЛКАНІЧНИХ КАРПАТАХ (УКРАЇНА)

Автор(и)

  • L. Felbaba-Klushina
  • V. Virchenko
  • R. Sadygov

DOI:

https://doi.org/10.33989/2022.8.2.285312

Ключові слова:

Українські Карпати, скельнодубові ліси, таксономічна структура, бріофлора, субстратна приуроченість, рідкісні види мохоподібних, Dicranum viride, охорона біорізноманіття

Анотація

Серед усіх флористичних районів Українських Карпат Вулканічні Карпати залишаються порівняно мало вивченими у бріологічному плані, а об’єкти природно-заповідного фонду низького рангу майже не охоплені флористичними дослідженнями. Експедиційні дослідження проводилися у квітні-червні 2022 року на території ботанічної пам’ятки природи «Тепла Яма», що організований з метою охорони старовікових скельнодубових та буково-скельнодубових лісів. Матеріал зібраний на усіх типах субстратів (ґрунт, стовбури дерев, гнила деревина, каміння, береги струмків). Назви видів подано за найновішим чеклистом мохоподібних Європи та України (Hodgest, 2020; Вірченко, Нипорко, 2022). Виявлено 60 видів мохоподібних, що становить близько 10% різноманіття бріофлори Українських Карпат в цілому. З’ясовано, що у таксономічному спектрі мохоподібних найбагатшими є порядки Bryophyta, Bryopsida Hypnales. Мохи (Bryophyta) представлені 2 класами, 8 порядками, 24 родинами, 45 родами і 52 видами. Видовим багатством вирізняються тут родини Orthotrichaceae (9 видів), Brachytheciaceae (6), Neckeraceae і Amblystegiaceae (по 4), Polytrichaceae і Dicranaceae (по 3 види), що відображає загальні риси структури бріофлори Українських Карпат. За субстратною приуроченістю переважають епіфіти, що є характерною рисою мохоподібних широколистяних лісів. Мала кількість мертвої деревини на цьому етапі розвитку лісового фітоценозу є причиною незначної кількості епіксилів. Виявлено низку рідкісних монтанних видів, що трапляються переважно в пралісах та малопорушених лісах Карпат та Криму. Серед них Metzgeria conjugata, Zygodon rupestris, Zygodon viridissimus, Ctenidium molluscum, Grimmia hartmanii, а також Dicranum viride, що зрідка трапляється й на рівнинах і включений до Червоної книги бріофітів Європи (Hodgest, Lockhart, 2020). Отже, незважаючи на близьке розташування цього масиву до населених пунктів та його легкодоступність для туристів, він залишається природним осередком значного різноманіття мохоподібних і в тому числі малопоширених в Україні монтанних видів. Нашими дослідженнями започатковано моніторинг видового різноманіття цієї групи організмів, що дозволить прогнозувати розвиток лісового біогеоценозу в майбутньому.

Посилання

Bachuryna, H. F., & Melnychuk, V. M. (1987). Flora mokhiv Ukrainskoi RSR [Flora of mosses of the Ukrainian SSR]. (Is. 1). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Bachuryna, H. F., & Melnychuk, V. M. (1988). Flora mokhiv Ukrainskoi RSR [Flora of mosses of the Ukrainian SSR]. (Is. 2). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Bachuryna, H. F., & Melnychuk, V. M. (1989). Flora mokhiv Ukrainyskoi RSR [Flora of mosses of the Ukrainian SSR]. (Is. 3). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Bachuryna, H. F., & Melnychuk, V. M. (2003). Flora mokhiv Ukrainy RSR [Flora of mosses of Ukraine]. (Is. 4). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Danylkiv, I. S. (1998 (1999). Bryophytes of the Ukrainian part of the International Biosphere Reserve «Eastern Carpathians». Roczniki Bieszczadzkie, 7, 365-371.

Danylkiv, I. S., Demkiv, O. T., Lobachevska, O. V., & Mamchur, Z. I. (1997). Mokhopodibni [Bryophyta]. In Bioriznomanittia Karpatskoho biosfernoho zapovidnyka [Biodiversity of the Carpathian Biosphere Reserve] (pp. 190-198). Kyiv: Interekotsentr [in Ukrainian].

Felbaba-Klushyna, L. M., & Sadygov, R. E. (2022). Dicranum viride (Sull.& Lesq.) Lindb. (Dicranaceae) u Vulkanichnykh Karpatakh (Ukraina): poshyrennia ta heobotanichna kharakterystyka yoho uhrupovan [Dicranum viride (Sull.& Lesq.) Lindb. (Dicranaceae) in the Volcanic Carpathians (Ukraine):

distribution and geobotanical characteristics of its groups]. Chornomorskyi botanichnyi zhurnal [Black Sea Botanical Journal], 18 (3), 287-298. DOI: 10.32999/ksu1990-553X/2022-18-3-5 [in Ukrainian].

Hodgetts, NG. et al. (2020) Annotated checklist of bryophytes of Europe, Macaronesia and Cyprus. Journal of Bryology, 42:1, 1-116. DOI: https://doi.org/10.1080/03736687.2019.1694329

Lazarenko, A. S. (1955). Opredelytel lystvennykh mkhov Ukrainy [Key to deciduous mosses of Ukraine]. Kiev: Yzd-vo AN USSR [in Russian].

Litvinenko, S. H. (2016). Mokhopodibni yalynovykh lisiv Shurdynskoho serednohiria (Bukovynski Karpaty) [Mossy spruce forests of the Shurdyn highlands (Bukovynsky Carpathians)]. Biolohichni systemy [Biological systems], 8, 2, 257-263 [in Ukrainian].

Maslovski, O. M. (2017). Atlas of Rare and Threatened Bryophytes of Eastern Europe as Candidates to New European Red List. Belorusskaya Nauka.

Mylkyna, L. Y. (1988). Klimat [The climate]. In M. A. Holubets, A. N. Havrusevych, Y. K. Zahaikevych et al, Ukraynskye Karpaty. Pryroda [Ukrainian Carpathians. Nature] (pp. 38-44). Kiev: Naukova dumka [in Russian].

Nyporko, S. O. (2005). Mokhopodibni pryrodnoho zapovidnyka «Horhany» [Bryophytes of the nature reserve «Gorgany»]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Onyshchenko, V. A., Priadko, O. I., Virchenko, V. M., Arap, R. Ya., Orlov, O. O., & Datsiuk, V. V. (2016). Sudynni roslyny i mokhopodibni natsionalnoho pryrodnoho parku «Holosiivskyi» [Vascular plants and bryophytes of the «Holosiivskyi» National Nature Park]. Kyiv: Alterpres [in Ukrainian].

Partyka, L. Ya. (2005). Bryoflora Kryma [Bryoflora of the Crimea]. Kiev: Fytosotsyotsentr [in Russian].

Red Data Book of European Bryophytes. (1995). Trondheim: The European Committee for Conservation of Bryophytes.

Rudnieva, E. N. (1960). Pochvennyi pokrov Zakarpatskoi oblasty [Soil cover of the Transcarpathian region]. Moskva: Yz-dvo AN SSSR [in Russian].

Sadygov, R. E. (2020). Novi vydy flory mokhopodibnykh u Natsionalnomu pryrodnomu parku «Zacharovanyi krai» [New species of bryophyte flora in the National Nature Park "Enchanted Land"]. In Aktualni problemy biolohichnykh ta ahroekolohichnykh doslidzhen u Karpatskomu rehioni [Actual problems of biological and agroecological research in the Carpathian region]: materialy IV mizhnarodnoi konferentsii molodykh uchenykh ta studentiv (Vol. II, pp. 70-71). Uzhhorod: DVNZ «UzhNU» [in Ukrainian].

Sadygov, R., & Felbaba-Klushyna, L. (2021). Brioflora olihotrofnoho bolota Bahno na Vyhorlat-Hutynskomu khrebti (Ukrainski Karpaty) [Bryoflora of the Bagno oligotrophic swamp on the Vyhorlat-Hutyn ridge (Ukrainian Carpathians)]. In Molod i postup biolohii [Youth and the progress of biology]: zbirnyk tez dopovidei XVII Mizhnar. nauk. konf. studentiv i aspirantiv (pp. 93-94). Lviv: TOV «Romus- polihraf» [in Ukrainian].

Sadygov, R. E. (2021). Nove mistsezrostannia ridkisnoho yevropeiskoho endemichnoho vydu Pseudohygrohypnum fertile (Sendtn.) Jan Kučera & Ignatov v Ukrainskykh Karpatakh [A new habitat of the rare European endemic species Pseudohygrohypnum fertile (Sendtn.) Jan Kučera & Ignatov in the Ukrainian Carpathians]. Biolohiia ta ekolohiia [Biology and ecology], 7, 1, 48-51 [in Ukrainian].

Savytska, A. (2008). Mokhopodibni bukovykh lisiv na monitorynhovii transekti «24 merydiian» (vidtynok Gorgany-Peredkarpatska vysochyna) [Mossy beech forests on the monitoring transect «24 Meridians» (Gorgana-Peredkarpatska Upland section)]. In Pratsi Naukovoho tovarystva im. Shevchenka [Proceedings of the Scientific Society named after Shevchenko] (Vol. XXIII: Ekolohichnyi zbirnyk. Doslidzhennia biotychnoho y landshaftnoho rozmaittia ta yoho zberezhennia, pp. 179-186). Lviv, 2008. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74283 [in Ukrainian].

Smith, AJE. (2004). The Moss Flora of Britain and Ireland. Second Edition. Cambridge and New York: Cambridge University Press. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1086/433098

Stoiko, S. M. (2009). Dubovi lisy Ukrainskykh Karpat :ekolohichni osoblyvosti, vidtvorennia, okhorona [Oak forests of the Ukrainian Carpathians: ecological features, reproduction, protection]. Lviv: Merkator [in Ukrainian].

Virchenko, V. M. (1998 (1999). Bryophytes of the Lobarion communities in the regional landscape park «Stuzhytsa» (the Ukrainian Carpathians). Roczniki Bieszczadzkie, 7, 359-364.

Virchenko, V. M. (2005). Rid Zygodon Hook. et Taylor (Orthotrichaceae, Bryophyta) v Ukraini [Genus Zygodon Hook. et Taylor (Orthotrichaceae, Bryophyta) in Ukraine]. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal [Ukrainian botanical journal], 62, 5, 715-718 [in Ukrainian].

Virchenko, V. M., Popovych, S. Yu., & Tiukh, Yu. Yu. (2016). Mokhopodibni natsionalnoho pryrodnoho parku «Synevyr» [Bryozoans of the Synevyr National Nature Park]. In Natsionalnyi pryrodnyi park «Synevyr». Roslynnyi svit [Synevyr National Nature Park. The plant world]: monohrafiia (pp. 267-282). Kyiv [in Ukrainian].

Virchenko, V. M., & Orlov, O. O. (2015). Mokhopodibni natsionalnoho pryrodnoho parku «Pryp’iat-Stokhid» [Bryophytes of the Pripyat-Stokhid National Nature Park]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Biolohiia [Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Biology], 38/39, 25-30 [in Ukrainian].

Virchenko, V. M., & Nyporko, S. O. (2022). Prodromus sporovykh roslyn Ukrainy: mokhopodibni [Prodromus of spore plants of Ukraine: bryophytes]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Zerov, D. K. (1964). Flora pechinochnykh i sfahnovykh mokhiv Ukrainy [Flora of liverworts and sphagnum mosses of Ukraine]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

БОТАНІКА