ПРИРОДНІ ЗМІНИ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ДЖАРИЛГАЦЬКИЙ»

Автор(и)

  • A. Davydova

DOI:

https://doi.org/10.33989/2021.7.2.261551

Ключові слова:

природні сукцесії, синдинаміка, угруповання, геоботанічні профілі, послідовні та катастрофічні зміни

Анотація

У статті наведено результати досліджень природних змін рослинності національного природного парку «Джарилгацький» (Херсонська область, Україна). Природні зміни рослинності репрезентовані послідовними і катастрофічними сукцесіями. Послідовні зміни представлені галобдукційними (заростання солончаків), гідрообдукційними (заростання водойм) та псамообдукційними (заростання пісків), еологенними (викликані активністю повітряних мас), алювіогенними (відбуваються за рахунок накопичення відкладів) та кліматогенними (викликані змінами температурного режиму та гідрорежиму). Катастрофічні зміни на досліджуваній території відбуваються за рахунок геоморфогенних процесів, а саме – під впливом штормів. Значний розвиток сингенетичних, а також геоморфогенних сукцесій відбувається вздовж берегової смуги острова Джарилгач та материкових ділянок НПП «Джарилгацький».
Це пов’язано із рухливістю субстрату. У рослинному покриві за площею переважають галофітні та псамофітні ценози – найбільш динамічні та вразливі до природних та антропогенних чинників. У роботі висвітлено результати аналізу змін рослинності острова Джарилгач за 80-річний період: унаслідок посилення ксерофітизації та галофітизації зникли угруповання Lemnetum minoris Soó 1927 та Typhetum angustifoliae Pignatti 1953, ценози з видами роду Salix L., значно скоротилися площі Schoenoplectetum lacustris Chouard 1924 та Junco maritimi-Cladietum marisci (Br.-Bl. & O. de Bolòs 1957) Géhu & Biondi 1988. Отже, наслідками кліматогенних змін є деградація та зникнення низки угруповань.

Посилання

Aleksandrova, V. D. (1964). Izuchenie smen rastitelnogo pokrova [Study of vegetation changes. Field]. In A. A. Korchagin, E. M. Lavrenko, V. M. Poniatovskaia (Ed.), Polevaia geobotanika [Field geobotany] (Vol. 3, pp. 300-447). Moskva; Leningrad: Nauka [in Russian].

Davydova, A. (2020a). A Mediterranean element of the vegetation: Junco maritimi-Cladietum marisci – a new association for Ukraine. Hacquetia, 19(2), 275–291. doi: 10.2478/hacq-2020-0010

Davydova, A. O. (2019a). Syntaksonomiia roslynnosti natsionalnoho pryrodnoho parku «Dzharylhatskyi». Klas Festucetea vaginatae [Syntaxonomy of vegetation of National Nature Park «Dzharylhatskyi». The class Festucetea vaginatae]. Biology & Ecology, 5(1), 34-43. doi: 10.33989/2414-9810.2019.5.1.195113 [in Ukrainian].

Davydova, A. O. (2019b). Syntaxonomy of vegetation of NPP «Dzharylgatsky». The classes Cakiletea maritimae and Ammophiletea». Thaiszia – Journal of Botany, 29(2), 111–132. doi: 10.33542/TJB2019-2-01

Davydova, A. O. (2020b). Fitoriznomanittia NPP «Dzharylhatskyi»: struktura, dynamika, okhorona [Phytodiversity of NNP «Dzharylhatsky»: structure, dynamics, protection]. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Desiatova-Shostenko, N. O. (1936). Botanichne doslidzhennia nadmorskykh zapovidnykiv: kosy Dzharylhacha, Tendera ta ostroviv Babynoho i Smalenoho [Botanical exploration of the Nadmorskyi Reserves: Spit Dzharylgach, Tender and the Babyn and Smalen Islands]. Trudy Instytutu botaniky KhDU [Proceedings of the Institute of Botany in Kharkiv State University], 1, 116-173 [in Ukrainian].

Desjatova-Shostenko, N., & Levina, F. (1928). Botanichne doslidzhennja chornomorsjkykh kis ta ostroviv: Tendera, Dzharylghacha, Orlova ta Dovghogho. [Botanical study of the Black Sea spit and islands: Tender, Dzharilgach, Orlov and Dovgy]. Nature protection materials in Ukraine, 1, 3–72 [in Ukrainian].

Dubyna, D. V., & Dzjuba, T. P. (2005). Fitocenotychna riznomanitnistj ostrova Dzharylghach (Khersonsjka obl.) [Phytocoenotic diversity of Dzharylhach island (Kherson region)]. Ukrainian Botanical Journal, 62(2), 255–269 [in Ukrainian].

Illichevskiy, S. O. (1940). Rastitelnost ostrova Dzharylgacha na Chernom more [Vegetation of Dzharylhach island on the Black Sea]. Botanical Journal of USSR, 1(25), 38–51 [in Russian].

Kuzemko, A. A. (2003). Roslynnistj dolyny richky Rosj: syntaksonomija, antropoghenna dynamika, okhorona [Vegetation of the Ros river valley: syntaxonomy, anthropogenic dynamics, protection]. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Shaposhnykova, A. O. (2017). Synfitosozologhichni doslidzhennja roslynnosti ostrova Dzharylghach [Synphytosozological investigation of vegetation of the island Dzharylgach]. Chornomorski Botanical Journal, 13(3), 278-294. doi: 10.14255/2308-9628/17.133/3 [in Ukrainian].

The Euro+Med PlantBase. Retrieved from http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed

Zhmud, O. I. (2001). Synghenetychni i ekzoghenni zminy roslynnosti Dunajsjkogho biosfernogho zapovidnyka [Syngenetic and

exogenous changes in the vegetation of the Danube Biosphere Reserve]. (Abstract of PhD dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-14

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ