ОХОРОНЮВАНІ ВИДИ ФЛОРИ ЛІСОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ ОКОЛИЦЬ СЕЛА ТЕРЕШКИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • L. Gomlya
  • L. Orlova
  • O. Matvievskaya

DOI:

https://doi.org/10.33989/2020.6.1-2.225042

Ключові слова:

судинні рослини, ліси, Полтавщина

Анотація

У статті узагальнено результати вивчення рідкісних видів судинних рослин лісових угруповань околиць села Терешки Полтавського району Полтавської області.
З’ясовано, що на цій території поширено 11 охоронюваних видів, з яких чотири види занесено до «Червоної книги України», а решта сім знаходяться під регіональною охороною на території Полтавської області. Найбільшу кількість рідкісних видів (десять) виявлено у соснових і дубових лісах борової тераси річки Ворскла, один вид поширений у дубовому лісі заплави річки, тоді як у білотополевих і вільхових лісах созологічно цінні види не були знайдені.

Посилання

Babichenko, V. N., Barabash, M. B., Logvinov, K. T., & Shcherban, M. I. (1984). Priroda Ukrainskoi SSR. Klimat [The nature of the Ukrainian SSR. Climate]. Kiev: Nauk. dumka [in Russian].

Bairak, O. M., & Stetsiuk, N. O. (2005). Atlas ridkisnykh i znykaiuchykh roslyn Poltavshchyny [Atlas of rare and endangered plants of Poltava region]. Poltava: Verstka [in Ukrainian].

Didukh, Ya. P. (Ed.). (2009). Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit [Red Book of Ukraine. Flora]. Kyiv: Hlobalkonsaltynh [in Ukrainian].

Didukh, Ya. P., & Sheliah-Sosonko, Yu. R. (2003). Heobotanichne raionuvannia Ukrainy ta sumizhnykh terytorii [Geobotanical zoning of Ukraine and adjacent territories]. Ukrainian Botanical Journal, 60(1), 6–17 [in Ukrainian].

Dobrochaeva, D. N., Kotov, M. I., Prokudin, Iu. I., Barbarich, A. I., Chopik, V. I., Protopopova, V. V. … & Ornst, E. I. (1987). Opre¬delitel vysshikh rastenii Ukrainy [Keys to higher plants of Ukraine]. Kiev: Nauk. dumka [in Russian].

Homlia, L. M., & Davydov, D. A. (2008). Flora vyshchykh sudynnykh roslyn Poltavskoho raionu [Flora of higher vascular plants of Poltava district]. Poltava: Tekhservis [in Ukrainian].

Illichevskii, S. O. (1926a). Zonalnoe raspredelenie rastitelnosti v okrestnostiakh g. Poltavy [Zonal distribution of vegetation in the vicinity of Poltava]. Zhurnal Russkogo botanicheskogo obshchestva [Journal of the Russian Botanical Society], 11(3/4), 277–283 [in Russian].

Illichevskii, S. O. (1926b). Rastitelnye formatcii okrestnostei Poltavy i ikh analiz [Vegetable formations in the vicinity of Poltava and their analysis]. Zhurnal Russkogo botanicheskogo obshchestva [Journal of the Russian Botanical Society], 14(1), 69–77 [in Russian].

Illichevskyi, S. O. (1926c). Spysok naitsikavishykh roslyn okolyts mista Poltavy [List of the most interesting plants on the outskirts of Poltava]. Ukrainian Botanical Journal, 4, 34–40 [in Ukrainian].

Illichevskyi, S. O. (1927). Flora okolyts Poltavy (Z povnym spyskom dykoi roslynnosti) [Flora of Poltava suburbs (With a complete list of wild vegetation)]. Zapysky Poltavskoho silsko-hospodarskoho politekhnikumu [Notes of Poltava Agricultural Polytech¬nic], 1(2), 19–49 [in Ukrainian].

Illichevskyi, S. O. (1928a). Herbarii Poltavskoho derzhavnoho muzeiu [Herbarium of the Poltava State Museum]. In Zbirka, prys¬viachena 35-richchiu Muzeiu [Collection dedicated to the 35th anniversary of the Museum] (Vol. 1, pp. 141–226). Poltava [in Ukrainian].

Illichevskyi, S. O. (1928b). Roslynnist okolyts m. Poltavy [Vegetation of Poltava suburbs]. Zapysky Poltavskoho silsko-hospodarskoho politekhnikumu [Notes of Poltava Agricultural Polytechnic], 2, 101–128 [in Ukrainian].

Iunatov, A. A. (1964). Tipy i soderzhanie geobotanicheskikh issledovanii. Vybor probnykh ploshchadei i zalozhenie ekologicheskikh profilei [Types and content of geobotanical research. Selection of test plots and establishment of ecological profiles]. In A. A. Korchagin, & E. M. Lavrenko (Eds.). Polevaia geobotanika [Field Geobotany] (Vol. 3, pp. 9–36). Moskva; Leningrad: Nauka [in Russian].

Marinich, A. M., Pashchenko, V. M., & Shishchenko, P. G. (1985). Priroda Ukrainskoi SSR. Landshafty i fiziko-geograficheskoe raion¬irovanie [The nature of the Ukrainian SSR. Landscapes and physical-geographical zoning]. Kiev: Nauk. dumka [in Russian].

Motuzenko, A. V., & Yosypenko, O. M. (2008). Doslidzhennia fitoriznomanitnosti ta mikobioty botanichnoi pam’iatky pryrody «Urochyshche Tryby» Poltavskoho raionu [Research of phytodiversity and mycobiota of the botanical natural monument “Triby tract” of Poltava district]. In Bioriznomanittia: teoriia, praktyka ta metodychni aspekty vyvchennia v zahalnoosvitnii ta vyshchii shkoli [Biodiversity: theory, practice and methodological aspects of study in secondary and higher school] : Proceeding of the Scientific Conference (pp. 213–216). Poltava [in Ukrainian].

Popova, V. P., Marinicha, A. M., & Lan’ko, A. I. (Eds.). (1968). Fiziko-geograficheskoe rajonirovanie Ukrainskoj SSR [Physically-geographical districting of Ukrainian SSR]. Kiev: Izd-vo Kiev. un-ta [in Russian].

Tolmachev, A. I. (1959). Izuchenie flory pri geobotanicheskikh issledovaniiakh [Study of flora in geobotanical research]. In V. M. Poniatovskaia (Ed.). Polevaia geobotanika [Field Geobotany] (Vol. 3, pp. 369–379). Moskva; Leningrad [in Russian].

Vernander, N. B., Godlin, M. M., Sambur, G. N., & Skorina, S. A. (1951). Pochvy USSR [Soils of the Ukrainian SSR]. Kiev; Kharkov: Gosselkhozizdat [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-19

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ