ФЛОРИСТИЧНІ ЗНАХІДКИ НА ТЕРИТОРІЇ НПП «НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ» (ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ)

Автор(и)

  • A. Davydova
  • V. Dzerkal

DOI:

https://doi.org/10.33989/2020.6.1-2.225033

Ключові слова:

НПП «Нижньодніпровський», судинні рослини, нові види, Херсонська область

Анотація

Національний природний парк «Нижньодніпровський» розташований на півдні України в Херсонській області. За попереднім аналізом, викладеним у Літописі природи, флора НПП нараховує 516 видів вищих судинних рослин, що належать до 313 родів і 100 родин. Під час експедиційних досліджень на території НПП «Нижньодніпровський» у 2019-2020 роках було проведено інвентаризацію флори та виявлено види, які раніше не наводилися для території національного природного парку – 58 видів вищих судинних рослин, що належать до 42 родів і 22 родин. Із 58 видів, 19 вперше наводяться для НПП, інші відзначаються у літературних джерелах, з них 32 відмічено для пониззя Дніпра та сім – для сучасної території НПП. Із загальної кількості віднайдених локацій, 15 видів було зафіксовано на степових ділянках.

Посилання

Barbarych, A. I. (Ed.). (1977). Heobotanichne raionuvannia Ukrainskoi RSR [Geobotanical zoning of the Ukrainian SSR]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Boiko, P. M. (2006). Problemy zberezhennia bioriznomanittia v silskohospodarskykh landshaftakh Nyzhnodniprovskoho ekolohichnoho korydoru [Problems of biodiversity conservation in agricultural landscapes of the Lower Dnieper Ecological Corridor]. Scientific Bulletin of the National Agrarian University, 93, 234–242 [in Ukrainian].

Boiko, P. M. (2007). Prostorovo-chasova struktura bioheotsenoziv Nyzhnodniprovskoho ekokorydoru [Spatial-temporal structure of biogocoenoses of the Lower Dnieper ecocorridor]. (Exended abstract of PhD. dissertation). Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Dubyna, D. V. (1985). Roslynnist i florystychni osoblyvosti zakaznyka «Bakaiskyi» (Khersonska oblast) [Vegetation and floristic features of the Bakaisky reserve (Kherson region)]. Ukrainian Botanical Journal, 42(3), 77–83 [in Ukrainian].

Dubyna, D. V. (1986). Roslynnist terytorii zaproektovanoho Nyzhnodniprovskoho pryrodnoho natsionalnoho parku [Vegetation of the territory of the projected Nizhnyodniprovsky natural national park]. Ukrainian Botanical Journal, 43(1), 80–87 [in Ukrainian].

Dubyna, D. V., & Sheliag-Sosonko, Iu. R. (1989). Plavni Prichernomoria [Black Sea marshes]. Kiїv : Nauk. dumka [in Russian].

Interaktyvna mapa NPP «Nyzhnodniprovskyi» [Interactive map of NPP «Nyzhnyodniprovsky»]. Retrieved from: http://nppn.org.ua/ news/interaktivna-mapa-nacionalnogo-parku

Klokov, M. V. & D. O. Visiulina, D. O. (Eds.). (1953). Flora URSR [Flora of the USSR] (Vol. 5). Kyiv: Vyd-vo akademii nauk URSR [in Ukrainian].

Klokov, M. V. & D. O. Visiulina, D. O. (Eds.). (1955). Flora URSR [Flora of the USSR] (Vol. 7). Kyiv: Vyd-vo akademii nauk URSR [in Ukrainian].

Kotov, M. I. & Barbarych, A. I. (Eds.). (1957). Flora URSR [Flora of the USSR] (Vol. 8). Kyiv: Vyd-vo akademii nauk URSR [in Ukrainian].

Kotov, M. I. (1927). Botaniko-heohrafichnyi narys dolyny r. Inhultsia [Botanical and geographical sketch of the valley of the river Ingulets]. Pratsi silsko-hospodarskoho naukovoho komitetu Ukrainy. Botanichna sektsiia [Proceedings of the Agricultural Sci¬entific Committee of Ukraine. Botanical section] (pp. 1–61). Kharkiv [in Ukrainian].

Kotov, M. I. (Ed.). (1950). Flora URSR [Flora of the USSR] (Vol. 3). Kyiv: Vyd-vo akademii nauk URSR [in Ukrainian].

Kotov, M. I. (Ed.). (1952). Flora URSR [Flora of the USSR] (Vol. 4). Kyiv: Vyd-vo akademii nauk URSR [in Ukrainian].

Kotov, M. I. (Ed.). (1960). Flora URSR [Flora of the USSR] (Vol. 9). Kyiv: Vyd-vo akademii nauk URSR [in Ukrainian].

Kotov, M. I. (Ed.). (1961). Flora URSR [Flora of the USSR] (Vol. 10). Kyiv: Vyd-vo akademii nauk URSR [in Ukrainian].

Krytska, L. I. (1985). Analiz flory stepiv ta vapniakovykh vidslonen Pravoberezhnoho zlakovoho stepu [Analysis of steppe flora and limestone outcrops of the Right-bank cereal steppe]. Ukrainian Botanical Journal, 42 (2), 1–5 [in Ukrainian].

Krytska, L. I. (1988a). Endemizm flory stepiv ta vapniakovykh vidslonen Pravoberezhnoho Zlakovoho Stepu [Endemism of steppe flora and limestone outcrops of the Right-Bank Cereal Steppe]. Ukrainian Botanical Journal, 45 (4), 15–19 [in Ukrainian].

Krytska, L. I. (1988b). Endemichne yadro flory Pravoberezhnoho Zlakovoho Stepu [Endemic nucleus of the flora of the Right Bank Cereal Steppe]. Ukrainian Botanical Journal, 45 (5), 15–19 [in Ukrainian].

Lavrenko, Ye. M. (Ed.). (1940). Flora URSR [Flora of the USSR] (Vol. 2). Kyiv: Vyd-vo akademii nauk URSR [in Ukrainian].

Litopys pryrody Natsionalnoho pryrodnoho parku «Nyzhnodniprovskyi» za 2018 rik [The nature description of the National Natural Park «Nyzhnyodniprovsky» for 2018]. (2019). Kherson [in Ukrainian].

Marushevskoho, H. B, & I. Zharuk, I. S. (Eds.). (2006). Vodno-bolotni uhiddia Ukrainy [Wetlands of Ukraine]. Kyiv: Vetlands In¬terneshnl [in Ukrainian].

Mosyakin, S. L., & Fedoronchuk, M. M. (1999). Vascular Plants of Ukraine. A nomenclature Checklist. Kyiv.

Naukove obhruntuvannia shchodo podalshoho stvorennia NPP «Nyzhnodniprovskyi» [Scientific substantiation for further creation of NPP «Nyzhnyodniprovsky»]. Kherson [in Ukrainian]. (2009). Kherson [in Ukrainian].

Pachoskii, I. K. (1902a). Nekotorye novye rasteniia, naidennye v nizoviakh Dnepra i Dnestra [Some new plants found in the lower reaches of the Dnieper and Dniester]. Trudy Botanicheskogo sada Imperatorskogo Iurevskogo universiteta [Proceedings Bot. Imperial Garden. Yuryevsk. University], 3(2), 89–91 [in Russian].

Pachoskii, I. K. (1902b). Spisok rastenii, sobrannykh I. Z. Riabkovym v 1898 godu v Khersonskom uezde [List of plants collected by I. Z. Ryabkov in 1898 in the Kherson district]. In Sbornik Khersonskogo zemstva [Collection of the Kherson zemstvo] (pp. 277–305). Kherson [in Russian].

Pachoskii, I. K. (1913). Dikorastushchie zlaki Khersonskoi gubernii [Wild cereals of the Kherson province]. Kherson [in Russian].

Pachoskii, I. K. (1917). Opisanie rastitelnosti Khersonskoi gubernii [Description of vegetation of the Kherson province]. Materialy po issledovaniiu pochv i gruntov Khersonskoi gubernii. Vyp. 2: Stepi [Materials for the study of soils of the Kherson province. Vol. 2: Steppes]. Kherson [in Russian].

Pachoskii, I. K. (1927). Opisanie rastitelnosti Khersonskoi gubernii [Description of vegetation of the Kherson province]. Materialy po issledovaniiu pochv i gruntov Khersonskoi gubernii. Vyp. 3: Plavni, peski, solonchaki, sornye rasteniia [Materials for the study of soils of the Kherson province. Vol. 3: Floodplains, sands, salt marshes, weeds]. Kherson [in Russian].

Protopopova, V. V., Mrynskyi, O. P., & Melnyk, S. K. (1971). Nove mistseznakhodzhennia bilotsvita litnoho (Leucojum aestivum L.) na Khersonshchyni [New location of summer white flower (Leucojum aestivum L.) in Kherson region]. Ukrainian Botanical Journal, 2, 231–234 [in Ukrainian].

Shalyt, M. S. (1939). Materialy k poznaniiu rastitelnosti Nizhnego Pridneprovia [Materials for the knowledge of vegetation of the Lower Dnieper]. Izvestie Krymskogo pedinstituta [News of the Crimean Pedagogical Institute], 8, 149–234 [in Russian].

Tcvelev, N. N. (1994). Flora Evropeiskoi chasti SSSR [Flora of the European part of the USSR] (Vol. 7). Sankt-Peterburg: Nauka [in Russian].

The Euro+Med PlantBase. Retrieved from: http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/query.asp

Tikhonov, V. I. (1974). Redkie i ischezaiushchie rasteniia plavnei Nizhnego Dnepra [Rare and endangered plants of the lower Dnieper floodplains]. In Materialy rabochei koordinatcionnoi komissii po probleme Nizhnego Dnepra i Dneprovsko-Bugskogo limana. [Materials of the working coordination commission on the problem of the Lower Dnieper and the Dnieper-Bug estuary] (Vol. 8, pp. 63–68). Kherson [in Russian].

Umanets, O. Yu. (1997). Ekoloho-tsenotychna kharakterytyka flory pishchanykh masyviv Livoberezhzhia Nyzhnoho Dnipra ta yii henezys [Ecological and coenotic characteristics of the flora of sands of the Left Bank of the Lower Dnieper and its genesis] (Exended abstract of PhD. dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Vasiulina, O. D. (Ed.). (1962). Flora URSR Flora of the USSR] (Vol. 11). Kyiv: Vyd-vo akademii nauk URSR [in Ukrainian].

Vasiulina, O. D. (Ed.). (1965). Flora URSR [Flora of the USSR] (Vol. 12). Kyiv: Vyd-vo akademii nauk URSR [in Ukrainian].

Zerov, D. K. (Ed.). (1954). Flora URSR [Flora of the USSR] (Vol. 6). Kyiv: Vyd-vo akademii nauk URSR [in Ukrainian].

Zerov, K. K. (1958). Pryberezhna ta vodna roslynnist ponyzzia Dnipra [Coastal and aquatic vegetation of the lower Dnieper]. Kyiv: Vyd-vo AN URSR [in Ukrainian].

Zerov, K. K. (1971). Roslynnist Dniprovsko-Buzkoho lymanu i mozhlyvyi vplyv na nei zbyrannia Dniprovskoi vody. Dniprovsko-Buzkyi lyman [Vegetation of the Dnieper-Bug estuary and possible impact on its collection of the Dnieper water]. Dniprovsko-Buzkyi lyman]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Zhukinskyi, V. M., & Klokov, V. M.(1987). Pro orhanizatsiiu Nyzhnodniprovskoho biosfernoho zapovidnyka [About the organization of the Nyzhnyodniprovsky Biosphere Reserve]. Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine, 1, 84–92 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-19

Номер

Розділ

БОТАНІКА