Мохи та мохова рослинність лісосмуг Лісостепу України

Автор(и)

  • S. Gapon

DOI:

https://doi.org/10.33989/2414-9810.2016.2.2.180336

Ключові слова:

мохоподібні, бріоугруповання, бріоагрегації, Лісостеп України, асоціація, безрангове угруповання, еколого-флористична класифікація

Анотація

Лісосмуги Лісостепу України відіграють помітну роль у формуванні мохової рослинності та поширенні бріофітів. Вони є осередками синантропної бріофлори та мохової рослинності. У лісосмугах Лісостепу України виявлено 36 видів бріофітов (4 види з відділу Marchantiophyta і 32 – Bryophyta). У складі бріофлори переважають космополіти та рудеральні види з родин Pottiaceae, Funariaceae, Bryaceae. Найчисленнішими є родини Pottiaceae, Bryaceae, Orthotrichaceae (по 4 види).

Охарактеризовано бріоугруповання лісосмуг та проведена їх класифікація згідно еколого-флористичної класифікації за методом Браун-Бланке. Бріоценози належать до трьох класів, трьох порядків, п’яти союзів, трьох асоціацій та двох безрангових угруповань. Наведено їхнє синтаксономічне положення та еколого-ценотичні особливості. Клас Frullanio dilatatae-Leucodontetea sciuroidis Mohan 1978 em. Marst. 1985. репрезентований одним порядком Orthotrichetalia Had. іn Kl. et Had. 1944, двома союзами Ulotion crispae Barkm. 1958, Leskion polycarpae Barkm. 1958, двома асоціаціями Pylaisietum polyanthae Felf. 1941, Leskeetum polycarpae Horvat ex Pec. 1965. Клас Cladonio digitatae-Lepidozietea reptantis Jez. & Vondr. 1962 представлений порядком Brachythecietalia rutabulo- salebrosi Marst. 1987, союзом Bryo capillaris-Brachythecion rutabuli Lec. 1975 та без ранговим угрупованням Hypnum reptile comm. Клас Psoretea decipientis Matt. ex Follm. 1974. репрезентований порядком Funarietalia hygrometricae v. Hübschm. 1957, союзом Phascion cuspidati Waldh. ex v. Krus. 1945 та безранговим угрупованням Phascum cuspidatum comm. та союзом Funarion hygrometricae Had. in Kl. ex v. Hübschm. 1957 і асоціацією Funarietum hygrometrici Engel 1949.

На відміну від природних екосистем, мохові угруповання в лісосмугах  є дуже збідненими, а моховий покрив займає незначні площі.

Посилання

Boiko M. F. Cheklist mokhopodibnykh Ukrainy. Kherson : Ailant, 2008. 232 s.

Veber Kh. E., Moravetc Ia., Teriiia Zh.-P. Mezhdunarodnyi kodeks fitosotciologicheskoi nomenklatury. Rastitelnost Rossii. SPb., 2005. No 7. S. 3–38.

Barkmann J. J. Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes. Assen : Assen-Netherlands, 1958. 649 s.

Нübschman A. V. Prodromus der Moosgesellschaften Zentraleuropas. Bryophyt. Bibliotec. 1986. No. 32. 287 s.

Marstaller R. Synsystematische Übersicht über die Moosgesellschaften Zentraleuropas. Herzogia. 1993. No 9. S. 513–541.

Marstaller R. Xerophile Moosgesellschaften im Werratal zwischen Hörschel und Treffurt. 83. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. Gleditschia. 2000. No. 28. S. 93–108.

Marstaller R. Syntaxonomischer Konspekt der Moosgesellschaften Europas und angrencender Gebiete. Haussknechtia Beigeft 13. Jena, 2006. 192 s.

Marstaller R. Die Moose und Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes «Horn und Kahlköpfen» bei Urnshausen (Vorderrhön). 122. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. Veröff. Naturk. Mus. Erfurt. 2007. No 26. S. 69–93.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

БОТАНІКА