Природно-заповідні об’єкти як осередки збереження бріорізноманіття в умовах Лісостепу України

Автор(и)

  • S. Gapon

DOI:

https://doi.org/10.33989/2414-9810.2017.3.1-2.180241

Ключові слова:

бріофлора, мохова рослинність, бріоценози, природно-заповідні об’єкти

Анотація

Узагальнено  різноманіття  флори  мохоподібних  та  мохової  рослинності в природно-заповідних об’єктах Лісостепу України. Для природного заповідника

«Михайлівська цілина» наведено 58 видів мохоподібних, мохова рослинність представлена   4   класами,   5   порядками,   7   союзами,   8   асоціаціями   та 3 безранговими угрупованнями. Для «Канівського» заповідника – 133 види бріофітів,   мохова   рослинність   репрезентована   4   класами,   6   порядками, 8 союзами, 12 асоціаціями та 6 безранговими угрупованнями. Бріофлора заповідника «Медобори» налічує 144 види, мохова рослинність репрезентована 6 класами, 8 порядками, 11 союзами, 22 асоціаціями та 13 безранговими угрупованнями.

У НПП «Подільські Товтри» виявлено 119 видів бріофітів, мохова рослинність репрезентована 6 класами, 7 порядками, 9 союзами, 20 асоціаціями та 10 безранговими угрупованнями. У НПП «Ічнянський» відмічено 94 види мохоподібних, мохова рослинність  репрезентована  5  класами,  8  порядками, 10 союзами,   14   асоціаціями   та   8   безранговими   угрупованнями.   У   НПП

«Гомольшанські  ліси»  виявлено  103  види,  мохова  рослинність  представлена 5 класами, 7 порядками, 10 союзами, 11 асоціаціями та 9 безранговими угрупованнями.

Бріофлора заказника загальнодержавного значення «Холодний яр» налічує 66 видів бріофітів, мохова рослинність репрезентована 4 класами, 6 порядками,

9 союзами, 12 асоціаціями та 9 безранговими угрупованнями.  Бріофлора заказника «Чорноліський» налічує 72 види, його мохову рослинність репрезентують бріоценози 12 асоціацій і 9 безрангових бріоугруповань, що належать до 5 класів, 7 порядків, 10 союзів. Видовий склад мохоподібних заказника  «Банний  яр»  налічує  50  видів,  мохова  рослинність  представлена 3 класами, 6 порядками, 8 союзами, 10 асоціаціями та 7 безранговими угрупованнями.

Таким чином, природно-заповідні об’єкти Лісостепу України відіграють важливу роль у збереженні бріофлори та мохової рослинності.

Посилання

Barsukov O. O. Mokhopodibni Kharkivskoi oblasti : dys. … kand. biol. nauk : 03.00.05. Kyiv, 2016. 386 s.

Boiko M. F. Cheklist mokhopodibnykh Ukrainy. Kherson : Ailant, 2008. 232 s.

Virchenko V. M. Spysok mokhopodibnykh Kanivskoho pryrodnoho zapovidnyka . Zapovidna sprava v Ukraini. 1999. T. 5, No 1. S. 35–40.

Hapon S. V. Mokhopodibni Lisostepu Ukrainy (roslynnist ta flora) : dys. … d-ra biol. nauk. : 03.00.05. Kyiv, 2011. 884 s.

Hapon S. V. Syntaksonomiia mokhovoi roslynnosti Ukrainy. Poltava : FOP Kulibaba, 2014. 88 s.

Marstaller R. Syntaxonomischer Konspekt der Moosgesellschaften Europas und angrencender Gebiete. Haussknechtia Beigeft 13. Jena, 2006. 192 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

БОТАНІКА