ЦЕНОТИЧНА ТА ПРОДУКЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА УГРУПОВАНЬ ДОМІНАНТНИХ ВИДІВ ВИЩОЇ ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ р. ВОРСКЛА ПІД ВПЛИВОМ УРБОЛАНДШАФТУ

Автор(и)

  • O. Klepets

DOI:

https://doi.org/10.33989/2414-9810.2019.5.1.195114

Ключові слова:

вища водна рослинність, видовий склад, просторова структура, фітомаса, урболандшафт, р. Ворскла

Анотація

Наведено результати вивчення ценотичних та продукційних показників угруповань домінантних видів вищої водної рослинності р. Ворскла у районі м. Полтави. Дослідження велися упродовж 2012–2015 рр. на п’яти ділянках, відмінних за ступенем урбанізації ландшафту (вище міста, верхньо-, середньо-, нижньоміська та ділянка нижче міста).
Встановлено, що найбільш виразні зміни флористичного складу на досліджених ділянках зафіксовані в угрупованнях Ceratophyllum demersum, де із посиленням урбанізації відстежується тенденція до скорочення видового багатства і ярусності ценозів, а також покриття домінантного виду. Ценотична роль занурених гідрофітів із посиленням урбанізації зростає лише в межах підводного ярусу рослинності із плаваючим листям та деяких гелофітів. Продукційні показники угруповань Ceratophyllum demersum поступово знижуються на міських ділянках і відображають інтегральну негативну реакцію зануреної рослинності на посилення урбанізованості ландшафту.
Найбільш стабільним якісним і кількісним флористичним складом на досліджених ділянках відзначаються угруповання Nuphar lutea, які в умовах урбанізації високого рівня помітно варіюють за рахунок розвитку синузій вільноплаваючих видів. Посилення впливу урбанізації в цілому негативно позначається на продукційних показниках прикріплених гідрофітів із плаваючим листям та утворюваних ними ценозів, однак за урбанізації помірного рівня (верхньоміська ділянка) спостерігається позитивна динаміка видового багатства та фітомаси цих угруповань.
Посилення інтенсивності урбанізації ландшафту стимулює розвиток продукційних процесів повітряно-водної рослинності, але є водночас фактором пригнічення її ценотичної різноманітності та пропорційності просторового розвитку ценозів окремих видів-домінантів. В ряду Typha latifolia – Phragmites australis – Typha angustifolia толерантність домінуючих видів та стійкість їх ценозів до впливу урбанізації зростає.

Посилання

Dubina, D. V., Stoyko, S. M., Sytnik, K. M., Tasenkevich, L. A., Shelyag-Sosonko, Yu. R., Geyny, S., … & Erzhabkova,

O. (1993). Makrofity-indikatory izmeneniy prirodnoy sredy [Macrophytes-indicators of changes in the natural environ- ment]. Kiev: Naukova Dumka [in Russian].

Dubyna, D. V., Carenko, P. M., & Jakubenko, B. Je. (2002). Fitoriznomanittia vodoim Didorivskoho urochyshcha (Holosiivskyi r-n m. Kyieva). [Phytodiversity of reservoirs of Didorivsky ravine (Holosiivskyi district of Kyiv)]. Nauk. visn. Nats. ahrarnoho univesitetu [Science. hanging Nat. of agrarian university], 53, 257-264 [in Ukrainian].

Ivanova, I. Yu., Klochenko, P. D., & Kharchenko, H. V. (2007). Flora i roslynnist vodoim m. Kyieva [Flora and vegetation of the reservoirs of Kyiv city]. Naukovi zapysky Ternopilskoho NPU imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Biolohiia [Scientific notes of the Ternopil NPU named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Biology], 1 (31), 38-47 [in Ukrainian].

Karpova, H .O., Zub, L. M., & Novosolova T. M. (2011). Vplyv kolonii ptakhiv na roslynnyi komponent prylehlykh milkovod ozera Svitiaz [Influence of the bird colonies on the vegetative component of the nearby shallow waters of Svityaz Lake]. In Stan i bioriznomanittia ekosystem Shatskoho natsionalnoho pryrodnoho parku [State and biodiversity of Shatsk National Nature Park ecosystems]: Proceedings of the conference (pp. 34-37). Lviv: SPOLOM [in Ukrainian].

Katanskaya, V. M. (1981). Vysshaya vodnaya rastitelnost kontinentalnykh vodoemov SSSR. Metody izucheniya [Higher aquatic vegetation of continental waters of the USSR. Methods of study]. Leningrad: Nauka [in Russian].

Klepets, O. V. (2012). Vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii pry vyvchenni miskykh vodoim [The use of in- formation technologies in the study of urban reservoirs]. In Metodyka vykladannia pryrodnychykh dystsyplin u vyshchii i serednii shkoli. XIXth Karyshynski chytannia [The methodology of the nature disciplines in higher education and secondary schools]: Proceedings of the international conference (pp. 279-282). Poltava: Astraia [in Ukrainian].

Konstantinov, A. S. (1979). Obshchaya gidrobiologiya [General Hydrobiology] (3d ed.). Moskwa: Vyssh. shkola [in Russian].

Korchagin, A. A. (1976). Stroenie rastitelnykh soobshchestv [The structure of plant communities]. In Polevaya geobtanika. (Vol. 5, pp. 252-257). Leningrad: Nauka [in Russian].

Mosyakin, S. L., & Fedoronchuk, M. M. (1999). Vascular plants of Ukraine: a nomenclatural cheklist. Kyiv.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ГЕОБОТАНІКА