ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВНЕСЕННЯ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ ПЕРЛІВНИЦІ UNIO CRASSUS (MOLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE)

Автор(и)

  • L. Shevchuk (Yanovych)
  • L. Vasilieva
  • M. Taradainyk (Pampura)
  • S. Mezhzheryn

DOI:

https://doi.org/10.33989/2414-9810.2019.5.2.194421

Ключові слова:

перлівницеві (Unionidae), Unio crassus, поширення, щільність поселення, Червона книга України, рідкісний вид

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність внесення до Червоної книги України перлівниці Unio crassus – молюску, що є індикатором чистоти води та важливим чинником самоочищення гідроекосистем. У результаті моніторингових досліджень 300 типових для перлівницевих біотопів у межах усіх річкових басейнів України у період 1993-2018 рр. відмічено різке скорочення території поширення виду. Молюск став досить рідкісним у басейнах Сіверського Дінця, Дністра, Дніпра, Південного Бугу, річках Криму, а в гідроценозах Західного Бугу він взагалі не виявлений, хоча ще у 40-60-х рр. минулого століття вважався розповсюдженим видом у цих регіонах. Зустрічальність його у сучасних водоймах України становить лише 15%. Найбільш поширена перлівниця в басейні Прип’яті (зустрічальність – 41%). U. crassus – це реофільний вид, виявлений лише у річках. В умовах загальної деградації водних екосистем країни тенденція щодо зменшення зустрічальності U. crassus може посилитись, саме тому важливо вчасно провести відповідні природо- охоронні заходи, спрямовані на збереження малакофауни водойм і водотоків України. На часі внести даний вид до Червоної книги України, надавши статусу «вразливий».

Посилання

Gaidash, Yu. K., & Lubyanov, I. P. (1975). Malakofauna Dneprodzerzhinskogo vodokhranilishcha [Malakofauna of Dneprodzerzhinsky reservoir]. In I. M. Likharev, (Ed.), Mollyuski. Ikh sistema, evolyutsiya i rol’ v prirode [Mollusks. Their system, evolution and role in nature] (pp. 65-66). Leningrad: Nauka [in Russian].

Glöer P., & Meier-Brook C. (1998). Süsswassermollusken. Hamburg: DJN.

Gontya, F. A. (1975). Nekotorye itogi izucheniya mollyuskov vodoemov basseina Dnestra [Some results of the study of mollusks in the Dniester basin]. In I. M. Likharev, (Ed.), Mollyuski. Ikh sistema, evolyutsiya i rol’ v prirode [Mollusks. Their system, evolution and role in nature] (pp. 60-62). Leningrad: Nauka [in Russian].

Graf, D. (2008). Palearctic freshwater mussel (Mollusca: Bivalvia: Unionoida) diversity and the Comparatopy Method as species concept. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 156 (1), 71-88.

Hural, R. I., & Hural-Sverlova, N. V. (2008). Prisnovodni moliusky rodiv Unio i Batavusiana (Bivalvia, Unionidae) u malakolohichnomu fondi Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu NAN Ukrainy [Freshwater mollusks of the genus Unio and Batavusiana (Bivalvia, Unionidae) at the small-scale fund of the Sovereign Natural History Museum of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Lesya Ukrainka Eastern European National University Scientific Bulletin. Series: Biological Sciences, 15, 110-116 [in Ukrainian].

Hural, R. I., & Hural-Sverlova, N. V. (2009). Moliusky (Gastropoda et Bivalvia) poliskykh ozer u fondakh Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu NAN Ukrainy [Mollusks (Gastropoda et Bivalvia) of Polisky lakes near the funds of the Sovereign Natural History Museum of the National Academy of Sciences of Ukraine]. In M. D. Budz (Ed.), Zberezhennya ta vіdtvorennya bіorіznomanіttya prirodno- zapovіdnikh teritorіi [Conservation and reproduction of biodiversity of nature reserves] : Proceedings of Scientific Conference (pp. 378-382). Rivne [in Ukrainian].

Ivanchik, G. S. (1967). Presnovodnye mollyuski Ukrainskikh Karpat [Freshwater mollusks of the Ukrainian Carpathians]. (Extended abstract of PhD dissertation). Chernovtsy [in Russian].

Ivanchik, G. S. (1968). Rasprostranenie i temp rosta unionid v verkhov’e rek Dnestr, Prut i Seret [Distribution and growth rate of unionides in the upper Dniester, Prut and Seret rivers]. In I. M. Likharev, (Ed.), Mollyuski. Ikh sistema, evolyutsiya i rol’ v prirode [Mollusks. Their system, evolution and role in na- ture] (pp. 56-57). Leningrad: Nauka [in Russian].

Ivantsiv, V. V. (1975). K vidovomu sostavu i raspredeleniyu Unionidae v nizov’yakh Dnepra [To the species composition and distribution of Unionidae in the lower Dnieper]. In I. M. Likharev, (Ed.), Mollyuski. Ikh sistema, evolyutsiya i rol’ v prirode [Mollusks. Their system, evolution and role in nature] (pp. 71-73). Leningrad: Nauka [in Russian].

Korniushin, A. V., Janovich, L. N. & Melnichenko, R. K. (2002). Artenliste der Süßwassermuscheln der Ukraine. Mit Bemerkungen über taxonomischen Status, Verbreitung und Gefährdungskategorien einiger Arten und Formen. In Falkner, M., Groh, K., & Speight, M. C. Collectanea Malacologica. Festschrift für Gerhard Falkner (pp. 463-478). Hackenheim.

Kornyushin, A. V. (2002). O vidovom sostave presnovodnykh dvustvorchatykh mollyuskov Ukrainy i strategii ikh okhrany [On the species composition of freshwater bivalve mollusks in Ukraine and the strategy for their protection]. Vestnik Zoologii, 36(1), 9-23 [in Russian].

Kornyushin, A. V., & Lyashenko, A. V. (2004). Malakofauna nizovii Dunaya v predelakh Ukrainy [Malacofauna of the lower Danube within Ukraine]. Hydrobiological Journal, 40(1), 3-19 [in Russian].

Korotun, M. M. (1952). Prisnovodni promyslovi moliusky ta yikh vykorystannia [Freshwater industrial molluscs and their uses]. Kyiv: Vyd-vo AN URSR [in Ukrainian].

Lyashenko, A. V., & Kharchenko, T. A. (1987). Massovye dvustvorchatye mollyuski kanalov Ukrainy i ikh rol’ v formirovanii kachestva vody [Mass bivalve molluscs of the canals of Ukraine and their role in the formation of water quality]. In Ya. I. Starobogatov (Ed.), Mollyuski – rezul’taty i perspektivy ikh issledovanii [Mollusks - results and prospects of their research] (pp. 163-164). Leningrad [in Russian].

Markovskii, Yu. M. (1955). Fauna bespozvonochnykh nizov’ev rek Ukrainy, usloviya ee sushchestvovaniya i puti ispol’zovaniya [Fauna of invertebrates of Ukraine’s rivers, conditions of its existence and ways of use] (Ch. 3. Vodoemy Kiliiskoi del’ty Dunaya [Part 3. Ponds of the Kiliya Danube Delta]. Kiїv: Izd-vo AN USSR [in Russian].

Melnychenko, R. K. (1999). Fauna ta poshyrennia perlivnytsevykh (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) Pivnichnoho Prychornomor’ia [Fauna and distribution of unionids (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) of the Northern Black Sea]. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal, 4, 89-92 [in Ukrainian].

Melnychenko, R. K., Stadnychenko, A. P., Yanovych, L. M., & Vitiuk,T. M. (2006). Ridkisni ta vrazlyvi vydy perlivnytsevykh (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) fauny Ukrainy[Rare and vulnerable species of the Perlusian (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) fauna of Ukraine]. Scientific Bulletin of Natural Sciences. Series: Biological Sciences, 7, 160-166 [in Ukrainian].

Novytskyi, O. Yu. (1938). Moliusky Vinnytskoi ta Kam’ianets-Podilskoi oblastei [Mollusks of Vinnytsia and Kamyanets- Podilskyi regions]. In Zbirnyk prats zoolohycheskoho muzeiu AN URSR [Proceedings of the Zoological Museum of the Academy of Sciences of the USSR] (No. 21/22, pp. 139-152). Kyiv [in Ukrainian].

Olivari, G. A. (1967). Zakonomernosti izmeneniya bentosa Dnepra v svyazi s zaregulirovaniem ego stoka [Patterns of change in the benthos of the Dnieper in connection with the regulation of its runoff]. In Ya. Ya. Tseeb (Ed.), Gidrobiologicheskii rezhim Dnepra v usloviyakh zaregulirovannogo stoka [Hydrobiological regime of the Dnieper in the conditions of regulated flow] (pp. 291-311). Kiev: Nauk. dumka [in Russian].

Pampura, M. M. (2013). Suchasne poshyrennia i struktura poselen perlivnytsevykh Unionidae Rafinesque, 1820 (Bivalvia) fauny Ukrainy [Modern distribution and condition of settlements of Unionidae Rafinesque, 1820 (Bivalvia) of fauna of Ukraine]. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Piechocki, A., & Dyduch-Falniowska, A. (1993). Mięczaki. Małźe. Warszawa: Wyd. Naukowa PWN.

Pligin, Yu. V. (2008). Mnogoletnie izmeneniya sostava i kolichestvennogo razvitiya makrozoobentosa

Kievskogo vodokhranilishcha [Long-term changes in the composition and quantitative development of macrozoobenthos of the Kiev Reservoir]. Hydrobiological Journal, 44(5), 17-35 [in Russian].

Polishchuk, V. V. (1978). Sostav, geograficheskie osobennosti i genezis gidrofauny vodoemov Ukrainy [Composition, geographical features and genesis of the hydrofauna of water bodies of Ukraine]. (Extended abstract of D. dissertation). Kiev [in Russian].

Prokopov, G. A. (2003). Presnovodnaya fauna basseina r. Chernoi [Freshwater fauna of the Black River basin]. In Voprosy razvitiya Kryma. Vyp. 15. Problemy inventarizatsii krymskoi bioty [Issues of the development of Crimea. Vol. 15. Problems of Crimean biota inventory] (pp. 151-174). Simferopol’: Tavriya- plyus [in Russian].

Pusanov, I. (1928). Die malakogeograpische Gliederung der Krim und der Ursprung ihrer Mollusken- fauna. Zoologische Jahrbücher, 54(2), 315-343.

Put, A. L. (1954). Porivnialna kolektsiia suchasnykh moliuskiv viddilu paleozoolohii Instytutu zoolohii AN URSR [Comparative collection of modern mollusks of Department of Palaeozoology, Institute of Zoology, Academy of Sciences of the Ukrainian SSR]. In Zbirnyk prats zoolohycheskoho muzeiu AN URSR [Proceedings of the Zoological Museum of the Academy of Sciences of the USSR] (No. 22, pp. 97- 118). Kyiv [in Ukrainian].

Puzanov, I. I. (1927). Sostav, raspredelenie i genezis krymskoi malakofauny [Composition, distribution and genesis of Crimean malacofauna]. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Biological Series, 36(3/4), 221-282 [in Russian].

Radkevich, G. (1878). Spisok vodnykh myagkotelykh i piyavok, sobrannykh v Khar’kovskoi i Poltavskoi guberniyakh [List of aquatic mollusks and leeches collected in Kharkiv and Poltava provinces]. In Trudy obshchestva ispytatelei prirody pri Khar’kovskom universitete [Proceedings of the Society of Nature Examiners at Kharkov University] (Vol. 12, pp. 1-2). Khar’kov [in Russian].

Retowski, O. (1883). Die Molluskenfauna der Krim. Malakozool Blat, 8,1-34.

Stadnychenko, A. P. (1984). Fauna Ukrainy. Perlivnytsevi. Kulkovi (Unionidae, Cycladidae) [Fauna of Ukraine.

Unionidae, Cycladidae] (Vol. 29(9)). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Steffek, J. (1994). Current status of the molluscs of Slovakia in relation to their exposure to danger. Biologia, 49(5), 651-655.

Sten’ko, R. P. (1979). Osobennosti fauny lichinok trematod – parazitov presnovodnykh mollyuskov Kryma [Features of the fauna of the larvae of trematodes - parasites of freshwater mollusks of Crimea]. Vestnik Zoologii, 3, 19-25 [in Russian].

Vasilieva, L. A. (2011). Perlivnytsevi Unionidae (Bivalvia) fauny Ukrainy: alozymna y morfolohichna minlyvist [Unionidae (Bivalvia) in the fauna of Ukraine: allozymic and morphological variability]. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Yanovych, L. M. (2013). Perlivnytsevi Unionidae Rafinesque, 1820 (Bivalvia) v suchasnykh ekolohichnykh umovakh Ukrainy (stan populiatsii, osoblyvosti statevoi struktury i rozmnozhennia, biotsenotychni zv’iazky ta fauna) [Unionidae Rafinesque, 1820 (Bivalvia) in modern ecological conditions in Ukraine (population state, sex structure and reproduction peculiarities, biocenotic links and the fauna)]. (Extended abstract of

D. dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Yanovych, L. M., Bilous, L. A., & Hnetetska, T. L. (2008). Yakisni ta kilkisni zminy malakotsenoziv Tsentralnoho Polissia yak rezultat nezadovilnoho ekolohichnoho stanu hidromerezhi [Qualitative and quantitative changes of the Central Polissia malacocenoses as a result of poor ecological status of the hydropower network]. Scientific Issue Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Biology. Spec. Issue: “Assessment of the ecological status of reservoirs and adaptation of hydrobionts”), 3 (37), 182-184 [in Ukrainian].

Zhadin, V. I. (1938). Fauna SSSR [Fauna of USSR] (Vol. 4. Mollyuski semeistva Unionidae [Mollusks of family Unionidae]). Moskva; Leningrad: Izd-vo AN SSSR [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20

Номер

Розділ

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН