DOI: https://doi.org/10.33989/2414-9810.2017.3.1-2.180264

Біоекологічні особливості мохоподібних Полтавського міського парку

Yu. Gapon

Анотація


Охарактеризовано сучасний стан бріофлори та проведено біоекологічну диференціацію мохоподібних Полтавського міського парку (м. Полтава). Встановлено, що сучасне різноманіття флори мохоподібних даного природно- заповідного  об’єкту  налічує  38  видів,  які  належать  до  30  родів,  19  родин, 2 відділів – Marchantiophyta (2 види) та Bryophyta (36 видів). Бріофлора в цілому має збіднений характер. Низку видів не було знайдено при повторних дослідженнях (Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort., Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.), Amblystegium subtile (Hedw.) Schimp., Brachythecium сampestre (Н. Mull.) Schimp.), а кілька видів для даного об’єкту відзначено вперше (Bryum moravicum Podp., Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov & Huttunen). Видовий склад мохоподібних змінюється у напрямку появи антропофільних видів та підвищенні їхньої частоти трапляння. Такий стан бріофлори можна пояснити сильним антропічним пресингом, якого зазнає парк.

Екологічний аналіз мохоподібних свідчить про переважання серед них таких екоморф: епігеїв (43,2%), тіневитривалих бріофітів (56,8%), ксеромезофітів (56,8%). Близько 60,5% бріофітів є лісовими видами. Значна частка належить до степових та рудеральних видів. Досить чисельною є група антропофільних видів (29,7%), до яких належать бріофіти, що пристосовані до існування в урбоекосистемах. Біоморфологічний аналіз бріофлори свідчить про переважання мохоподібних із низькими та щільними формами росту. Встановлений розподіл екоморф, еколого-ценотичних груп, біоморф серед виявлених  мохоподібних  відбиває  специфіку  екологічних  умов  урбоекосистем, а саме загальну ксерофітизацію урбосередовища, підвищену інсоляцію тощо.

Отримані дані в майбутньому є підґрунтям  для  проведення моніторингових досліджень як самого парку, так і всього міста в цілому.


Ключові слова


мохоподібні; екоморфи; біоекологічна диференціація; еколого-ценотичні групи; біоморфи; Полтавський міський парк

Повний текст:

PDF

Посилання


Boiko M. F. Cheklist mokhopodibnykh Ukrainy. Kherson : Ailant, 2008. 232 s.

Hapon S. V., Hapon Yu. V. Ekoloho-biolohichni osoblyvosti epifitnykh mokhopodibnykh m. Poltavy ta yii okolyts. Dev’iati Karyshynski chytannia : zb. nauk. pr. Poltava, 2002. S. 92–93.

Hapon S. V., Kvasha A. P., Hapon Yu. V. Mokhopodibni shtuchnykh derevnykh nasadzhen m. Poltavy ta yikh uchast v utvorenni briouhrupuvan. Resursoznavstvo, kolektsionuvannia ta okhorona bioriznomanittia : zb. mizhnar. nauk.-prakt. konf. Poltava, 2002. S. 90–93.

Hapon S. V. Mokhopodibni Lisostepu Ukrainy (roslynnist ta flora) : dys. … d-ra biol. nauk : spets. 03.00.05 “Botanika”. Kyiv, 2011. 855 s.