Біоекологічні особливості мохоподібних Полтавського міського парку

Автор(и)

  • Yu. Gapon

DOI:

https://doi.org/10.33989/2414-9810.2017.3.1-2.180264

Ключові слова:

мохоподібні, екоморфи, біоекологічна диференціація, еколого-ценотичні групи, біоморфи, Полтавський міський парк

Анотація

Охарактеризовано сучасний стан бріофлори та проведено біоекологічну диференціацію мохоподібних Полтавського міського парку (м. Полтава). Встановлено, що сучасне різноманіття флори мохоподібних даного природно- заповідного  об’єкту  налічує  38  видів,  які  належать  до  30  родів,  19  родин, 2 відділів – Marchantiophyta (2 види) та Bryophyta (36 видів). Бріофлора в цілому має збіднений характер. Низку видів не було знайдено при повторних дослідженнях (Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort., Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.), Amblystegium subtile (Hedw.) Schimp., Brachythecium сampestre (Н. Mull.) Schimp.), а кілька видів для даного об’єкту відзначено вперше (Bryum moravicum Podp., Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov & Huttunen). Видовий склад мохоподібних змінюється у напрямку появи антропофільних видів та підвищенні їхньої частоти трапляння. Такий стан бріофлори можна пояснити сильним антропічним пресингом, якого зазнає парк.

Екологічний аналіз мохоподібних свідчить про переважання серед них таких екоморф: епігеїв (43,2%), тіневитривалих бріофітів (56,8%), ксеромезофітів (56,8%). Близько 60,5% бріофітів є лісовими видами. Значна частка належить до степових та рудеральних видів. Досить чисельною є група антропофільних видів (29,7%), до яких належать бріофіти, що пристосовані до існування в урбоекосистемах. Біоморфологічний аналіз бріофлори свідчить про переважання мохоподібних із низькими та щільними формами росту. Встановлений розподіл екоморф, еколого-ценотичних груп, біоморф серед виявлених  мохоподібних  відбиває  специфіку  екологічних  умов  урбоекосистем, а саме загальну ксерофітизацію урбосередовища, підвищену інсоляцію тощо.

Отримані дані в майбутньому є підґрунтям  для  проведення моніторингових досліджень як самого парку, так і всього міста в цілому.

Посилання

Boiko M. F. Cheklist mokhopodibnykh Ukrainy. Kherson : Ailant, 2008. 232 s.

Hapon S. V., Hapon Yu. V. Ekoloho-biolohichni osoblyvosti epifitnykh mokhopodibnykh m. Poltavy ta yii okolyts. Dev’iati Karyshynski chytannia : zb. nauk. pr. Poltava, 2002. S. 92–93.

Hapon S. V., Kvasha A. P., Hapon Yu. V. Mokhopodibni shtuchnykh derevnykh nasadzhen m. Poltavy ta yikh uchast v utvorenni briouhrupuvan. Resursoznavstvo, kolektsionuvannia ta okhorona bioriznomanittia : zb. mizhnar. nauk.-prakt. konf. Poltava, 2002. S. 90–93.

Hapon S. V. Mokhopodibni Lisostepu Ukrainy (roslynnist ta flora) : dys. … d-ra biol. nauk : spets. 03.00.05 “Botanika”. Kyiv, 2011. 855 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ