Біоморфологічна характеристика лучної фракції флори парків м. Полтава

Автор(и)

  • L. Orlova
  • O. Koval
  • V. Onipko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2414-9810.2017.3.1-2.180245

Ключові слова:

біоморфологія, флора, лучний компонент, парки, м. Полтава

Анотація

Дослідження проводилися у період 2010–2017 рр. на паркових територіях м. Полтави: Полтавський міський парк, парк «Перемога», Корпусний сад, Петровський парк, парк імені І.П. Котляревського, парк ботанічного саду Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, парк обласної лікарні імені М.В. Скліфосовського, парк Полтавської державної аграрної академії, Березовий сквер.

Лучна фракція флори парків м. Полтави включає 322 види рослин. У складі дослідженої флори провідну роль відіграють багаторічні трав’янисті рослини, які   налічують   231   представника   (71,7%   загальної   кількості   всіх   видів), а однорічні та одно-дворічні види разом складають 21,5% усієї виявленої флори (в основному – це ранньоквітучі рослини або види порушених територій). Інші представники (дворічні та дво-багаторічні) відіграють незначну роль у лучній парковій флорі.

96 видів (29,9% дослідженої фракції флори) паркових систем м. Полтави не утворюють підземних видозмін пагонів. Підземні видозміни пагонів формуються у 38,2% лучних представників паркової флори. За типом надземних пагонів у складі лучної флори парків м. Полтави переважають напіврозеткові рослини (157 видів). Другу за чисельністю групу формують безрозеткові види (145 видів). Частка розеткових рослин серед виявлених видів у парках не перевищувала 10,0%.

За типом вегетації у парках м. Полтави переважна більшість належить до літньо-зелених видів, які визначають видовий склад, структуру, продуктивність і кормову якість лучних угідь. За біоморфою переважають трав’янисті полікарпіки (майже дві третини усіх видів). Близько третьої частини складають монокарпічні види. Їх поширення пов’язане із впливом термічного фактору та наявністю порушених територій.

Отже, біоморфологічна структура  лучного  компоненту  флори  парків м. Полтави є типовою для лучних фітоценозів Лівобережного  Лісостепу України.

Посилання

Bairak O. M. Konspekt flory Livoberezhnoho Prydniprovia. Sudynni roslyny. Poltava : Verstka, 1997. 164 s.

Bairak O. M., Stetsiuk N. O. Konspekt flory Poltavskoi oblasti. Vyshchi sudynni roslyny. Poltava : Verstka, 2008. 196 s.

Bairak O. M., Samorodov V. M., Panasenko T. V. Parky Poltavshchyny: istoriia stvorennia, suchasnyi stan dendroflory, shliakhy zberezhennia i rozvytku. Poltava : Verstka, 2007. 267 s.

Belgard A. L. Lesnaia rastitelnost iugo-vostoka USSR. Kiev : Izd-vo Kiev. un-ta, 1950. 264 s.

Bohovin A. V., Sliusar I. T., Tsarenko M. K. Trav’ianysti bioheotsenozy, yikhnie polipshennia ta ratsionalne vykorystannia. Kyiv : Ahrarna nauka, 2005. 360 s.

Halchenko N. P., Kortsova O. L. Kadastr roslynnoho svitu rehionalnoho landshaftnoho parku “Kremenchutski plavni”. Visnyk KDPU. 2006. Vyp. 2(37),Ch. 2. S. 140–142.

Glukhov A. Z., Kharkhota A. I., Prokhorova S. I. Strategii populiatcii rastenii v tekhnogennykh ekosistemakh. Promyshlennaia botanika. 2011. Vyp. 11. S. 3–13.

Golubev V. N. Voprosy izucheniia regionalnykh biologicheskikh flor. Izd-vo AN KazSSR. Seriia “Biologiia”. 1979. No 1. S. 1–7.

Golubev V. N. Ob izuchenii zhiznennykh form rastenii dlia tcelei fitotcenologii. Botanicheskii zhurnal. 1968. Vyp. 53, No 3. S. 1085–1093.

Golubev V. N. Printcipy postroeniia i soderzhaniia lineinoi sistemy zhiznennykh form pokrytosemennykh rastenii. Biulleten Moskovskogo obshchestva ispytatelei prirody. Otdelenie biologii. 1972. Vyp. 7, No 6. S. 72–80.

Golubev V. N. Ekologo-biologicheskie osobennosti travianistykh rastenii i rastitelnykh soobshchestv Lesostepi Ukrainy. Moskva : Nauka, 1965. 269 s.

Gorshkova A. A. Biologiia stepnykh pastbishchnykh rastenii Zabaikalia. Moskva : Nauka, 1966. 272 s.

Didukh Ia. P. Rastitelnyi pokrov gornogo Kryma (struktura, dinamika, evoliutciia i okhrana). Kiev : Naukova dumka, 1992. 256 s.

Doiko N. M. Flora luchno-stepovykh fitotsenoziv dendrolohichnoho parku “Oleksandriia” NAN Ukrainy. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia “Biolohiia”. 2014. Vyp. 20, No 1100. S. 281–285.

Ekoloho-fitotsenotychni osoblyvosti antropohennykh zmin urochyshcha “Holendernia”

/ O.I. Blinkova ta in. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia “Biolohiia”. 2016. Vyp. 27. S. 19–30.

Kuzemko A. A. Roslynnist Ukrainy. Luchna roslynnist. Klas Molinio-Arrhenatheretea.

Kyiv : Fitosotsiotsentr, 2009. 376 s.

Mezhdunarodnyi kodeks botanicheskoi nomenklatury, priniatyi XV Mezhdunarodnym botanicheskim kongressom, (Iokogama, avg.–sent. 1993 g.). Sankt-Peterburg : Mir i semia, 1996. 191 s.

Nikitina M. S., Sionova M. N. Biologicheskoe raznoobrazie sosudistykh rastenii skverov i parkov tcentralnoi chasti goroda Kalugi. Izvestiia Kaluzhskogo obshchestva izucheniia prirody / pod red.: S. K. Alekseeva, V. E. Kuzmicheva. Kaluga : KGPU im. K. E. Tciolkovskogo, 2006. Kn. 7. C. 89–110.

Opredelitel vysshikh rastenii Ukrainy / otv. red. Iu. N. Prokudin. Kiev : Naukova dumka, 1987. 548 s.

Orlova L. D. Bioekolohichni osoblyvosti luchnykh fitotsenoziv Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy (produktyvnist ta ratsionalne vykorystannia). Poltava : PNPU imeni V. H. Korolenka, 2011. 278 s.

Poltavshchyna : entsyklop. dovidn. / za red. A. V. Kudrytskoho. Kyiv : UE, 1992. 1024 s.

Smoliar O. M. Fitoriznomanitnist Livoberezhnoho Prydniprov’ia : avtoref. dys. … d-ra biol. Nauk : spets. 03.00.05 “Botanika”. Kyiv, 2000. – 36 s.

Travleev A. P. Opyt detalizatcii strukturnykh komponentov lesnogo biogeotcenoza v stepi.

Bіogeotcenologіchnі doslіdzhennia na Ukraїnі / Dnіpropetrov. derzh. un-t. Dnіpropetrovsk, 1973. S. 38–41.

Tsaryk Y. V. Deiaki uiavlennia pro stratehiiu populiatsii roslyn.Ukrainskyi botanichnyi zhurnal. 1994. T. 51, No 3. S. 5–10.

Yakubenko B. Ye. Pryrodni kormovi uhiddia Lisostepu Ukrainy: flora, roslynnist, dynamika, optymizatsiia : dys. … d-ra biol. nauk: spets. 03.00.05 “Botanika”. Kyiv, 2007. 475 s.

Yakubenko B. Ye. Florystychnyi analiz pryrodnykh kormovykh uhid Lisostepu Ukrainy

Naukovyi visnyk NAU. 2002. Vyp. 50. S. 55–65.

Mosyakin S. L., Fedoronchuk M. M. Vascular plants of Ukraine: a nomenclatural cheklist / ed. S. L. Mosyakin. – Kiev, 1999. – 345 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

БОТАНІКА