Історія вивчення рідкісних видів рослин на території басейну річки Ворскли

Автор(и)

  • I. Shaparenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2414-9810.2018.4.1.180157

Ключові слова:

басейн р. Ворскла, рідкісні види, созологічні дослідження

Анотація

У статті наведено результати історії вивчення рідкісних видів рослин басейну річки Ворскли (територія Полтавської, Сумської, Харківської областей України та Бєлгородської області Російської Федерації).

Умовно виділено п’ять етапів созологічних досліджень регіону, які відрізняються різними напрямками. Перший етап (кін. ХVІІІ ст. – кін. ХІХ ст.) характеризується    флористичними    дослідженнями   загального   характеру,

за результатами  проведення  яких  наведено  перші  вказівки  про  рідкісні  види рослин території басейну.

Другий етап (поч. ХХ ст. – 50-ті рр. ХХ ст.) має геоботанічний напрямок: вивчається  увесь  комплекс  рослинності,  окремі  її  типи  та  взаємозв’язки

із рельєфом,  ґрунтами;  закладаються  початкові  ідеї  охорони  рідкісних  видів і угруповань.

Третій етап (50-ті – 80-ті рр. ХХ ст.) вирізняється стрімким розвитком созологічних досліджень та накопиченням даних про місцезнаходження рідкісних видів флори досліджуваного регіону.

Протягом четвертого етапу (1980-ті – 2000 рр.) здійснюються еколого- ценотичні,      созологічні,      синфітоіндикаційні      дослідження      створених і проектованих об’єктів природно-заповідного фонду Полтавської та Сумської областей, формуються перші списки регіонально рідкісних рослин. Пріоритетною тематикою цього етапу є розробка наукових засад збереження природних екосистем та оптимізація природно-заповідної мережі Полтавської області.

Для п’ятого етапу (2000 р. – нинішній час) характерне проведення аут- і синфітосозологічних досліджень, започаткування популяційних досліджень, теоретичних    і    практичних    розробок     щодо     розбудови     регіональної та національної екомереж.

Наведено також детальну характеристику созологічних досліджень представників різних наукових шкіл, які працювали у регіоні.

Посилання

Alekhin V. V. Rastitel'nost' Kurskoi gubernii. Trudy Kurskogo Gubplana. Kursk, 1926. Vyp. 4. 122 s.

Bairak O. M., Ctetsiuk N. O. Atlas ridkisnykh i znykaiuchykh roslyn Poltavshchyny. Poltava : Verstka, 2005. 248 c.

Bairak O. M., Kryvoruchko T. V. Ekoloho-tsenotychni osoblyvosti ridkisnykh efemeroidiv Poltavshchyny. Visnyk Poltavskoho pedahohchnoho universytetu. Ser. ‘‘Ekolohiia. Biolohichni nauky’‘. Vyp. 4 (37). Poltava, 2004. S. 174–180.

Bairak O. M., Shaparenko I. Ye. Zberezhennia ridkisnykh vydiv flory Poltavshchyny ex situ. Teoretychni ta praktychni zasady vyvchennia i zberezhennia ridkisnykh vydiv roslyn (Natsionalni ta mizhnarodni aspekty) : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 15– 18 kvit. 2014 r.). Kyiv, 2014. S. 33–38.

Bairak O. M. Konspekt flory Livoberezhnoho Prydniprov’ia. Sudynni roslyny. Poltava : Verstka, 1997. 164 s.

Bairak O. M., Stetsiuk N. O. Konspekt flory Poltavshchyny. Vyshchi sudynni roslyny. Poltava : Verstka, 2008. 196 s.

Bairak O. M., Buidin V. V., Hanzha R. V. Ridkisni roslyny Poltavshchyny, zaneseni do ‘‘Chervonoi knyhy Ukrainy. Makarenkivski chytannia. Poltava,1993. S. 108–109.

Bairak O. M. Ridkisni roslynni uhrupovannia Livoberezhnoho Prydniprov’ia ta stan yikhnoi okhorony. Ukr. fitotsen. zb. 1997. Ser. A, vyp. 2 (7). S. 19–27.

Bairak O. M., Shaparenko I. Ye. Rol biotsentriv Vorsklianskoho ekokorydoru u poshyrenni ta zberezhenni ridkisnykh vydiv roslyn zonalnykh ekosystem (u mezhakh Poltavskoi oblasti). Roslynnyi svit u Chervonii knyzi Ukrainy: vprovadzhennia Hlobalnoi stratehii zberezhennia roslyn : mater. mizhnar. nauk. konf. Kyiv : Alterpres, 2010. S. 57–61.

Bairak O. M., Shaparenko I. Ye. Suchasnyi stan poshyrennia i okhorony ridkisnykh stepovykh vydiv roslyn u kliuchovykh terytoriiakh kolomatskoho ekokorydoru (Poltavska oblast). Karazinski pryrodoznavchi studii : mater. mizhnar. nauk. konf. Kharkiv, 2011. S. 149–151.

Botanichnyi zakaznyk ‘‘Drabynivka’‘ / O. M. Bairak ta in.. Poltava : Verstka, 2006. 172 s.

Homlia L. M., Davydov D. A. Flora vyshchykh sudynnykh roslyn Poltavskoho raionu : monohrafiia. Poltava : TOV ‘‘Firma ‘‘Tekhservis’‘, 2008. 212 s.

Horelova L. M., Alokhin O. O., Saidakhmedova N. B. Do proektu tretoho vydannia Chervonoi knyhy Ukrainy (Spysok ridkisnykh sudynnykh roslyn Kharkivshchyny). Byolohycheskyi vestnyk. 2006. T. 10, No. 2. S. 28–35.

Gorelova L. N., Alekhin A. A. Rastitel'nyi pokrov Khar'kovshchiny: ocherk rastitel'nosti, voprosy okhrany, annotirovannyi spisok sosudistykh rastenii. Khar'kov : Izd. tsentr KhNU im. V.N. Karazina, 2002. 231 s.

Horielova L. N., Alokhin O. O. Ridkisni roslyny Kharkivshchyny (systematychnyi spysok ridkisnykh sudynnykh roslyn, pytannia yikh okhorony). Kharkiv : KhNU im. V.N. Karazina, 1999. 52 s.

Goryshina T. K. ‘‘Les na Vorskle’‘ v dokumentakh i predaniyakh : istoricheskii ocherk. Sankt-Peterburg : Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2004. 48 s.

Hrytsai I. Ekoloho-tsenotychna kharakterystyka ta zhyttievist populiatsii Scilla siberica Haw. u mezhakh Livoberezhnoi Ukrainy. Ekolohiia. Biolohichni nauky : zb. nauk. pr. Poltava, 2009. Vyp. 1. S. 25–33.

Didenko I. P., Stetsiuk N. O. Suchasnyi stan ta struktura tsenopopuliatsii vydiv rodu Fritillaria L. u deiakykh mistseznakhodzhenniakh Poltavskoi oblasti. Introduktsiia roslyn. 2007. No. 2. S. 34–39.

Doronina Yu. A., Neshataev Yu. N., Ukhacheva Yu. N. Sosudistye rasteniya zapovednika ‘‘Les na Vorskle’‘. Moskva, 1992. 48 s.

Doronina Yu. A., Neshataev Yu. N., Ukhacheva Yu. N. Floristicheskii spisok stepnoi balki ‘‘Astras'ev Yar’‘ (Borisovskii raion Belgorodskoi oblasti). Vestnik Sankt-Peterburg. universiteta. 1993. Ser. 3, vyp. 4, No. 24). S. 50–55.

Druleva I. V., Alekhin A. A. Redkie i ischezayushchie vidy rastenii Khar'kovskoi oblasti v botanicheskom sadu Khar'kovskogo natsional'nogo universiteta imeni V. N. Karazina. ‘‘Karazіns'kі prirodoznavchі studії’‘ : mater. mіzhnar. nauk. konf. (Kharkіv, 1–4 lyut. 2011 r.). Kharkіv : Kharkіv. nats. un-t іmenі V. N. Karazіna, 2011. S. 35–37.

Ekolohichna merezha Kharkivskoi oblasti / O. V. Klimov ta in. Kharkiv, 2008. 168 s.

Elenevskii A. G., Radygina V. I., Dolgova-Chaadaeva N. N. Rasteniya Belgorodskoi oblasti (konspekt flory). Moskva, 2004. 120 s.

Etalony pryrody Poltavshchyny. Rozpovidi pro zapovidni terytorii / O. M. Bairak ta in. ; pid zah. red. O. M. Bairak. Poltava : Verstka, 2003. 212 s.

Zapovidna krasa Poltavshchyny / za red. T. L. Andriienko. Poltava : IVA ‘‘Astraia’‘, 1996. 188 s.

Zapovidni skarby Sumshchyny / pid zah. red. T. L. Andriienko. Sumy : Dzherelo, 2001. 208 s.

Ivashyn D. S. Resursy likarskykh roslyn dolyny Vorskly. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal. 1960. T. XVII, No. 3. S. 66–71.

Ivashyn D. S., Hanzha R. V., Stasiliunas O. A. Ridkisni roslyny pivdenno-skhidnoi chastyny livoberezhnoi lisostepovoi Ukrainy. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal. 1985. T. 42, No. 1. S. 71–75.

Illichevskyi S. Herbarii Poltavskoho derzhavnoho muzeiu. Zbirnyk, prysviachenyi 35-richchiu muzeiu / pid red. V. Benderovskoho, Ya. Ryzhenka, M. Havrylenka. Poltava, 1928. T. I. S. 141–226.

Karpenko K. K., Rodinka O. S., Vakal A. P. Poperedni dani pro rarytetne fitoriznomanittia natsionalnoho pryrodnoho parku ‘‘Hetmanskyi’‘ (Sumska oblast). Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzh. un-tu im. V. O. Sukhomlynskoho. Biolohichni nauky. 2009. Vyp. 24, No. 4 (1). S. 105–109.

Kozyr Ye. V. Stan i struktura populiatsii Ornithogalum bousheanum ta Ornithogalum gussoni v Luhanskii i Poltavskii oblastiakh. Aktualni problemy botaniky ta ekolohii : materialy mizhnar. konf. molodykh uchenykh (Kam’ianets-Podilskyi, 13–16 serp. 2008 r.). Kyiv, 2008. S. 158–159.

Korotchenko I. A. Ridkisni uhrupovannia stepiv Poltavshchyny. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal. 1996. T. 53, No. 3. S. 274–277.

Krasnaya kniga Belgorodskoi oblasti. Redkie i ischezayushchie rasteniya, griby, lishainiki i zhivotnye. Ofitsial'noe izdanie / obshch. nauch. red. A. V. Prisnyi. Belgorod, 2004. 532 s.

Krasnov A. N. Materialy dlya flory Poltavskoi gubernii: rezul'taty floristicheskikh issledovanii v Poltavskoi gubernii. Khar'kov : Un-t tip., 1891. 116 s.

Kryvoruchko T. V. Okhorona ridkisnykh stepovykh efemeroidiv Poltavskoi oblasti ex situ. Problemy vidtvorennia ta okhorony bioriznomanittia Ukrainy : materialy Vseukr. stud. nauk.-prakt. konf. (prysviach. pam’iati vidomykh poltavskykh zoolohiv I. D. Ivanenka, M. I. Petryka). Poltava, 2007. S. 111–113.

Kryvoruchko T. V. Stan populiatsiinykh doslidzhen ridkisnykh stepovykh efemeroidiv Poltavskoi oblasti. Problemy zberezhennia, vidnovlennia i zbahachennia bioriznomanitnosti v umovakh antropohenno zminenoho seredovyshcha : materialy mizhnar. nauk. konf. Kryvyi Rih, 2005. S. 69–71.

Kryvoruchko-Shkura T. Stan tsenopopuliatsii Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronow u mezhakh Livoberezhnoho Prydniprov’ia Ukrainy. Visnyk Lvivskoho un-tu. Seriia biolohichna. 2012. Vyp. 58. S. 107–116.

Montrezor V. V. Obozrenie rastenii, vkhodyashchikh v sostav flory gubernii Kievskogo uchebnogo okruga : Kievskoi, Podol'skoi, Volynskoi, Chernigovskoi i Poltavskoi. Zapiski Kievskogo obshchestva estestvoispytatelei. 1891. T. 11, vyp. 4. S. 1–90.

O flore zapovednika ‘‘Les na Vorskle’‘ / V. N. Tikhomirov i dr. Byulleten' MOIP. Otd. biologii. 1996. T. 101, vyp. 3. S. 82–86.

Ofitsiini pereliky rehionalno ridkisnykh roslyn administratyvnykh terytorii Ukrainy / uklad.: T. L. Andriienko, M. M. Perehrym. Kyiv : Alterpres, 2012. 148 s.

Panchenko S. M., Karpenko K. K., Vakal A. P. NPP ‘‘Hetmanskyi’‘. Fitoriznomanittia zapovidnykiv i natsionalnykh pryrodnykh parkiv Ukrainy. Ch. 2: Natsionalni pryrodni parky / pid red.: V. A. Onyshchenka, T. L. Andriienko. Kyiv : Fitosotsiotsentr, 2012. S. 124–138.

Rehionalna ekomerezha Poltavshchyny / pid zah. red. O. M. Bairak. Poltava : Verstka, 2010. 214 s.

Redkie rasteniya yugo-zapada Srednerusskoi vozvyshennosti v kollektsii botanicheskogo sada NIU ‘‘BELGU’‘ i vozmozhnosti ikh primeneniya / N. A. Martynova i dr. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gos. un-ta. Seriya ‘‘Meditsina. Farmatsiya’‘. 2013. Vyp. 24/1, No. 25(168). S. 93–99.

Ridkisni ta znykaiuchi vydy roslyn u pryrodno-zapovidnii merezhi Sumskoho heobotanichnoho okruhu / K. K. Karpenko y dr. Rol pryrodno-zapovidnykh terytorii u pidtrymanni bioriznomanittia : mater. nauk. konf., prysviach. 80-richchiu Kanivskoho pryrodnoho zapovidnyka (Kaniv, 9–11 veres. 2003 r.). Kaniv, 2003. S. 110–111.

Rodynka O. Shliakhy okhorony ridkisnykh vydiv roslyn Sumskoi oblasti. Visnyk Lvivskoho unыversytetu. Seriia biolohichna. 2004. Vyp. 36. S. 91–95.

Samorodov V. M., Bairak O. M., Buidin V. V. Yaki roslyny Poltavshchyny zaneseni do ‘‘Chervonoi knyhy SRSR’‘ ta ‘‘Chervonoi knyhy URSR’‘? Nash ridnyi krai (storinky pro pryrodu ta pam’iatky pryrody Poltavshchyny). Poltava, 1990. Vyp. 5. S. 55–60.

Samsonova L. I. Sosudisto-sporovye i tsvetkovye rasteniya uchleskhoza ‘‘Les na Vorskle’‘. Uchenye zapiski Leningradskogo universiteta. 1971. Vyp. 351. S. 40–97.

Stan pryrodnoho seredovyshcha ta problemy yoho okhorony na Sumshchyni. Roslyny, zaneseni do Chervonoho spysku Sumskoi oblasti / O. S. Rodinka ta in. Sumy : PP Vinnychenko, 2004. Kn. 6. Ch. I. 46 s.

Stakhorskii V. Ocherki rastitel'nosti Poltavskoi gubernii. Ezhegodnik muzeya Poltavskogo gubernskogo zemstva. Poltava, 1917. S. 21–55.

Stakhorskii V. Ocherki rastitel'nosti Poltavskoi gubernii. Otchet o rabotakh muzeya Poltavskogo gubernskogo zemstva 1915 goda. Poltava, 1915. 54 s.

Stetsiuk N. O. Ridkisni roslynni uhrupovannia ponyzzia r. Vorskly. Chetverti Karyshynski chytannia : materialy dopovid. nauk.-prakt. konf. z pryrodn. nauk. Poltava, 1997. S. 17–19.

Stetsiuk N. O. Sozolohichna otsinka roslynnoho svitu ponyzzia r. Vorskly. Zapovidna sprava v Ukraini. T. 5. Vyp. 1. Kaniv, 1999. S. 10–13.

Taliev V. I. Okhranyaite prirodu. Byulleten' Khar'kovskogo obshchestva lyubitelei prirody. 1913. No. 4. S. 11–17.

Ugrinskii K. A. Materialy k flore Akhtyrskogo uezda Khar'kovskoi gubernii. Ch. І: (sbory 1911 goda). Trudy obshchestva ispytat. prirody pri Imperatorsk. Khar'kov. un-te. Khar'kov, 1912. T. 45. S. 333–386.

Shaparenko I. Ye. Osoblyvosti poshyrennia, tsenotychna kharakterystyka ta stan tsenopopuliatsii Astragalus dasyanthus Pall. na terytorii baseinu richky Vorskly. Chornomorskyi botanichnyi zhurnal. 2012. T. 8, No. 4. S. 362–369.

Shaparenko I. Ye. Poshyrennia, ekoloho-tsenotychna kharakterystyka ta stan tsenopopuliatsii Allium ursinum L. na terytorii baseinu r. Vorskla (v mezhakh Ukrainy). Naukovyi visnyk Luhanskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Ser. Biolohichni nauky. Luhansk : Elton-2, 2012. No. 46. S. 81–87.

Shmal'gauzen I. F. Flora Yugo-Zapadnoi Rossii, t. e. gubernii Kievskoi, Volynskoi, Podol'skoi, Poltavskoi, Chernigovskoi i smezhnykh mestnostei. Kiev, 1896. T. 6, vyp. 4. 783 s.

Shchob rosly horytsvity (rozpovidi pro ridkisni roslyny ta tvaryny Poltavshchyny) / D. S. Ivashyn ta in. Poltava, 1992. 70 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

БОТАНІКА