DOI: https://doi.org/10.33989/2414-9810.2015.1.1.180479

Аналіз дендрофлори насаджень Молодіжного парку м. Дніпропетровськ

O. Ivanchenko, V. Bessonova

Анотація


Проведено  аналіз  дендрофлори   насаджень   Молодіжного   парку м. Дніпропетровськ. Видовий склад парку представлений 3912 екз. рослин, які належать до 44 видів. Домінуючими деревними породами є робінія звичайна, в’яз гладкий і клен гостролистий. Інтродуковані види складають 56,10% від загальної кількості, половина з яких походять з Північної Америки. Родини представлені 1-3 видами, за винятком родин Кипарисові, Розові, Вербові. За відношенням до вологи більшу кількість насаджень парку складають ксерофіти і ксеромезофіти, до родючості ґрунту – мегатрофи, до освітлення – світлолюбні. За ступенем стійкості до антропогенного забруднення близько половини дерев парку відноситься до стійких і відносно стійких видів. Встановлено неповну відповідність асортименту деревної рослинності абіотичним і антропогенним чинникам, що існують на дослідній території. За фітосанітарним станом біля половини всіх насаджень (46,83%) належить до другої категорії – ослаблені. Без ознак пошкодження виявлено лише 11,94% рослин.


Ключові слова


Молодіжний парк; Дніпропетровськ; видовий склад; санітарний стан; екологічні чинники

Повний текст:

PDF

Посилання


Anuchin N. G. Lesnaya taksatsiya. Moskva ; Leningrad, 1960. 346 s.

Arinushkina E. V. Rukovodstvo po khimicheskomu analizu pochv. Moskva : Izd-vo Moskov. un-ta, 1970. 487 s.

Bel'gard A. L. Stepnoe lesovedenie. Moskva : Lesnaya promyshlennost', 1971. 336 s.

Bessonova V. P., Ivanchenko O. Ye. Shkala stiikosti dekoratyvnykh derevnykh roslyn do inhrediientiv vykydiv pidpryiemstv chornoi metalurhii. Roslyny ta urbanizatsiia : materialy III-i mizhnar. nauk.-prakt. konf., (Dnipropetrovsk, 19–20 berez. 2013 r.). Dnipropetrovsk : Kunitsa, 2013. S. 84–87.

Honcharenko Ya. V. Otsinka landshaftnoi struktury derevnykh nasadzhen parku pry BK KhEMZ m. Kharkiv. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho nats. ped. un-tu. Ser. Biolohiia ta valeolohiia. 2013. Vyp. 15. S. 78–83.

Gromadin A. V., Matyukhin D. L. Dendrologiya. Moskva : Akademiya, 2006. 360 s.

Doroshenko O. K. Analiz dendroflory Krasnokutskoho parku. Introduktsiia ta aklimatyzatsiia roslyn. 1995. Vyp. 25. S. 50–53.

Instruktsiia z tekhnichnoi inventaryzatsii zelenykh nasadzhen u mistakh i selyshchakh miskoho typu Ukrainy : zatverdzhena Derzhavnym komitetom budivnytstva, arkhitektury ta zhytlovoi polityky № 226 vid 24.12.2001 r.

Kalinichenko O. A. Dekoratyvna dendrolohiia. Kyiv : Vyshcha shk., 2003. 199 s.

Klimenko N. N., Potapenko I. L., Letkhova V. Yu. Ustoichivost' k zasukhe dekorativnykh drevesnykh rastenii v kul'turfitotsenozakh vostochnogo raiona YuBK. Prirodnichii al'manakh. 2013. Vip. 19. S. 114–118.

Mel'nichuk I. A. Ekologicheskie aspekty formirovaniya zelenogo prostranstva krupnogo goroda. Problemy ozeleneniya gorodov. Moskva : Prima- M, 2004. Vyp. 10. S. 22–24.

Opredelitel' vysshikh rastenii Ukrainy / D. N. Dobrochaeva i dr. Kiev : Nauk. dumka, 1987. 548 s.

Panasenko T. V. Dendroflora parkiv Poltavshchyny: suchasnyi stan, shliakhy zberezhennia ta rozvytku : avtoref. dys. … kand. biol. nauk : spets. 03.00.05 «Botanika». Kyiv, 2007. 22 s.

Pogrebnyak P. S. Obshchee lesovodstvo. Moskva : Sel'khozgiz, 1963. 250 s.

Pyatnitskii S. S. Kurs dendrologi. Kharkov : Izd-vo KhGU, 1960. 420 s.

Aktual'nye voprosy metodologii issledovaniya i optimizatsii gorodskoi sredy sredstvami ozeleneniya v TsBS NAN Belarusi / S. A. Sergeichik i dr. Problemy ozeleneniya gorodov. Moskva : Prima-M, 2004. Vyp. 10. S. 31–38.

Serdiuk S. M., Dotsenko L. V., Sibul T. V. Naukove obgruntuvannia fitomelioratsiinykh zakhodiv v umovakh vysokoho avtotransportnoho navantazhennia. Pytannia stepovoho lisoznavstva ta lisovoi rekultyvatsii zemel. 2007. Vyp. 11(36). S. 192–200.

Fitotoksichnost' organicheskikh i neorganicheskikh zagryaznitelei : monografiya / V. P. Tarabrin i dr.– Kiev : Nauk. dumka, 1986. 216 s.